Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

TrakCare-tillägg

Förbättra möjligheterna till vård med TrakCares tillägg

female doctor working on laptop

Använd dessa tillägg i relevanta vårdmiljöer för att få ut ännu mer av TrakCare.

Förvaltning av intäktscykeln

Ge korrekta betalningsanvisningar och uppnå punktliga insamlingar. TrakCares flexibla, integrerade processer för hantering av intäktscykler är inbäddade i vardagliga arbetsflöden från registrering till krav- och betalningshantering.

Läs mer

Hantering av remisser och väntelistor

Det kan vara skrämmande att behandla förfrågningar om tjänster och hantera väntelistor för intagning av patienter i sluten vård, öppen vård eller kirurgiska fall på ett rättvist sätt. TrakCare hjälper dig att maximera genomströmningen och minimera störningar då de som är i störst behov av vård ska priortieras.

Läkemedelshantering

Säkerställ att patienterna får optimala terapeutiska resultat av läkemedel och undvik oönskade händelser som kan förebyggas i tid. Förbättra noggrannheten, synligheten och läsbarheten av medicinsk information för bättre efterlevnad och kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patienter.

Läs mer

Förvaltning av psykisk hälsa

Funktionalitet för att registrera, spåra, hantera och upprätthålla en historik över en patients rättsliga status, inklusive registrering av kvarhållande för bedömning eller behandling, samtyckesstatus samt formulär och granskningar som är specifika för myndighetsföreskrifter.

Kodning

Få en korrekt patientfakturering och uppfyll dina rapporteringsskyldigheter genom att omvandla diagnoser och procedurer som dokumenterats i TrakCare-journalen till universellt erkända ICD- och DRG-koder. Du kan automatisera processen genom att integrera de populära produkterna Grouper och Encoder.

Hantering av medicinska journaler

Att omvandla pappersjournaler till digitala dokument är visionen för nästan alla vårdinrättningar. Men det sker inte över en natt. TrakCare hjälper organisationer att uppfylla de särskilda kraven som krävs vid hantering av befintliga pappersjournaler och samtidigt övergå till papperslösa journaler inom hela spektrumet av hälso- och sjukvårdsmiljöer.

Additional Product Information

North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trust, which employs over 5,600 staff and has a 570-bed capacity, was the first English NHS trust to deploy the InterSystems’ TrakCare electronic patient record, in 2015. Since then, the trust has been using TrakCare to help it achieve its digital health ambitions.
Northern Territory
The Northern Territory Government in Australia has selected InterSystems TrakCare to unify health and care information across the vast expanse of land and a very dispersed population.
CAMBRIDGE, Mass. and ETON, United Kingdom, October 6, 2020 — InterSystems, a creative data technology provider dedicated to helping customers solve the most critical scalability, interoperability, and speed problems, today announced that UK customers of its InterSystems TrakCare® unified healthcare information system can offer their patients Health Records on iPhone. The feature brings together hospitals, clinics, and the existing Apple Health app to make it easy for patients to see their available medical data from multiple providers whenever they choose.
Bumrungrad International Hospital
Bumrungrad International Hospital in Thailand is recognized as one of the world’s leading and most technologically advanced hospitals. Hear about its digital transformation journey, which is enabling it to innovate faster, deliver better outcomes, and enhance the patient experience.
CAMBRIDGE, Mass., July 29, 2020 – Throughout the COVID-19 pandemic, InterSystems, a creative data technology provider dedicated to helping customers solve the most critical scalability, interoperability, and speed problems, has been both implementing and enhancing its InterSystems TrakCare® unified healthcare information system to help its customers in the fight against the global pandemic. Responding quickly to customer needs InterSystems has brought new systems, equipment – and even hospitals – online.
RIYADH, Saudi Arabia (15 March 2020) – King Khaled Eye Specialist Hospital (KKESH) has announced that it has renewed its Stage 7 on the Healthcare Information and Management Systems Society’s (HIMSS) Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM).

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.