Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

TrakCare-tillägg

Förbättra möjligheterna till vård med TrakCares tillägg

doctor reviewing patient information on her computer in her office

Använd dessa tillägg i relevanta vårdmiljöer för att få ut ännu mer av TrakCare.

Förvaltning av intäktscykeln

Ge korrekta betalningsanvisningar och uppnå punktliga insamlingar. TrakCares flexibla, integrerade processer för hantering av intäktscykler är inbäddade i vardagliga arbetsflöden från registrering till krav- och betalningshantering.

Läs mer

Hantering av remisser och väntelistor

Det kan vara skrämmande att behandla förfrågningar om tjänster och hantera väntelistor för intagning av patienter i sluten vård, öppen vård eller kirurgiska fall på ett rättvist sätt. TrakCare hjälper dig att maximera genomströmningen och minimera störningar då de som är i störst behov av vård ska priortieras.

Läkemedelshantering

Säkerställ att patienterna får optimala terapeutiska resultat av läkemedel och undvik oönskade händelser som kan förebyggas i tid. Förbättra noggrannheten, synligheten och läsbarheten av medicinsk information för bättre efterlevnad och kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patienter.

Läs mer

Förvaltning av psykisk hälsa

Funktionalitet för att registrera, spåra, hantera och upprätthålla en historik över en patients rättsliga status, inklusive registrering av kvarhållande för bedömning eller behandling, samtyckesstatus samt formulär och granskningar som är specifika för myndighetsföreskrifter.

Kodning

Få en korrekt patientfakturering och uppfyll dina rapporteringsskyldigheter genom att omvandla diagnoser och procedurer som dokumenterats i TrakCare-journalen till universellt erkända ICD- och DRG-koder. Du kan automatisera processen genom att integrera de populära produkterna Grouper och Encoder.

Hantering av medicinska journaler

Att omvandla pappersjournaler till digitala dokument är visionen för nästan alla vårdinrättningar. Men det sker inte över en natt. TrakCare hjälper organisationer att uppfylla de särskilda kraven som krävs vid hantering av befintliga pappersjournaler och samtidigt övergå till papperslösa journaler inom hela spektrumet av hälso- och sjukvårdsmiljöer.

Additional Product Information

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.