Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

Empowering Patients with Their Data

Jonda Health

Dr. Suhina Singh, CEO of Jonda Health, shares how her company is reimaging how patients can take control of their own healthcare with greater access to data.

Other Resources You Might Like