Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

De flesta läkare har upplevt att dålig datadelning har äventyrat patientsäkerheten

Stockholm den 14 juni 2023  – InterSystems, en ledande global leverantör av plattformar för datahantering och interoperabilitet i vården, presenterar nu e-boken Informationsklyftan i vården: Så anser beslutsfattare att datadelning och it-system fungerar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Den bygger på en undersökning av hur läkare, sjuksköterskor, chefer och it-ansvariga inom svensk sjukvård ser på utmaningar och hinder som försvårar digitalisering, systemanvändning och användning av data.

Det mest alarmerande rönet i undersökningen är att 56 procent av läkarna och 40 procent av sjuksköterskorna har upplevt situationer då problem med delning av patientdata riskerat att äventyra patientsäkerheten. För att dra det till sin spets riskerar människor att dö för att vårdpersonalen inte har ändamålsenlig tillgång till data.

Det finns många orsaker till problemen med datadelning i sjukvården, såväl tekniska och organisatoriska som juridiska. En slutsats som kan dras är att det offentliga, i form av staten och regionerna, borde kunna bidra i högre grad till bättre datadelning inom sjukvården.

85 procent av cheferna i undersökningen anser att juridiken är det största hindret för effektiv datadelning. 92 procent anser att en uppdaterad lagstiftning för att tillåta meningsfull dataanvändning i vården är mycket viktig. Det behövs lagar som både tar hänsyn till datasäkerhet och personlig integritet, och till effektivitet och kvalitet för sjukvård.

Även rent tekniskt stöter cheferna inom sjukvården på problem. 62 procent av it-cheferna anser att det är ganska eller mycket svårt att integrera nya applikationer till it-system i vården och 46 procent tycker att det är dyrt. Det är en rotorsak till problem med datadelning. Det är tydligt att it-personalen inom sjukvården behöver bättre stöd från statligt håll eller från regionövergripande organisationer.

Bättre stöd till it-cheferna kan även antas bidra till en mer positiv inställning till de lösningar de ansvarar för. I undersökningen anser 23 procent av dem att it-systemen inte kan bidra till att utveckla arbetsflöden och processer i hälso- och sjukvården. Det borde vara noll procent.

80 läkare och 122 sjuksköterskor deltog i undersökningen, liksom elva chefer och 13 it-chefer.

Läs mer om detaljerna i undersökningen i e-boken Informationsklyftan i vården: Så anser beslutsfattare att datadelning och it-system fungerar inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Läs mer i rapporten här.

Om InterSystems

InterSystems som grundades 1978 är en ledande leverantör av verksamhetskritiska plattformar och lösningar i vården, finanssektorn, tillverkande industri och logistik. Företagets dataplattform IRIS löser problem med interoperabilitet, prestanda, skalbarhet och stabilitet. InterSystems erbjuder prisbelönt support dygnet runt till kunder och partner i fler än 80 länder. Företaget som är privatägt har sitt huvudkontor i Cambridge, Massachusetts, USA, samt 25 kontor i andra länder.


Kontaktuppgifter:

Cloudberry Communications AB

Joakim Lind
presskontakt för InterSystems
mobil: +46 709-286973
email: joakim@cloudberry.se

RELATED TOPICS

Senaste Nyheterna Om InterSystems