Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Rapport: Informationsklyftan i vården.

Så anser beslutsfattare att datadelning och it-system fungerar inom hälso- och sjukvården i Sverige.

Vi har undersökt hur professionen, chefer och it-chefer ser på bristen på datasamordning, hinder i lagstiftningen, och hur it-system och data hjälper till att utveckla svensk hälso- och sjukvård.

Några axplock från undersökningen:

  • En minoritet av de tillfrågade läkarna och sjuksköterskorna anser att informationssystemen har någon praktisk nytta på vårdens kvalitet eller arbetsförhållandena.
  • 56 procent av läkarna och 40 procent av sjuksköterskorna har upplevt situationer där bristande datadelning riskerat att äventyra patientsäkerheten.
  • En femtedel av läkarna lägger 5 timmar per arbetspass på att hämta in och lämna ut information.
  • Få chefer - 27 procent - anser att it-systemen hjälper till att utveckla verksamheten.
  • 85 procent av it-cheferna anser att juridiken är det största hindret för effektiv datadelning.

Svensk vård står inför stora utmaningar men tyvärr anser varken den kliniska professionen eller cheferna att it-systemen har förmågan att hjälpa till med den nödvändiga verksamhetsutvecklingen. I stället lägger lagstiftningen stora hinder i vägen, samtidigt som vårdpersonal fortsätter att hämta ut och fylla i information och logga in i och ut ur it-system.

Ladda ner rapporten Dålig datadelning och bristande verksamhetsutveckling

Ny rapport: Stora utmaningar med datadelning inom hälso- och sjukvården

Genom att skicka dina kontaktuppgifter till InterSystems via detta formulär bekräftar och godkänner du att InterSystems får behandla dessa uppgifter, i syfte att uppfylla din förfrågan, via ett system som finns i USA, men som sköts i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.

**Genom att kryssa här ger du ditt samtycke till att bli kontaktad med nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål som är relaterade till befintliga och framtida produkter och evenemang från InterSystems.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
Please select an option above
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
Genom att skicka dina kontaktuppgifter till InterSystems via detta formulär bekräftar och godkänner du att InterSystems får behandla dessa uppgifter, i syfte att uppfylla din förfrågan, via ett system som finns i USA, men som sköts i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.

**Genom att kryssa här ger du ditt samtycke till att bli kontaktad med nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål som är relaterade till befintliga och framtida produkter och evenemang från InterSystems.