Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

InterSystems om FHIR

FHIR är framtiden för interoperabilitet och applikationsutveckling inom hälso- och sjukvården
Beskrivning: HL7 FHIR® (Fast Healthcare Interoperability Resources) minskar klyftan mellan den explosionsartade ökningen av hälsodata och vår förmåga att göra dessa data tillgängliga, beräkningsbara och användbara för att förbättra resultaten.
Female doctor speaking with patient

Betydelsen av interoperabilitet har förändrats

Framstegen inom hälso- och sjukvårdstekniken har lett till en exponentiell ökning av den mängd data som finns tillgänglig för patientvården, från ett allt större antal källor. Men vår förmåga att få tillgång till och använda data i realtid har inte följt med.Med alltmer spridda, heterogena och överväldigande hälsodata är interoperabilitet viktigare och mer utmanande än någonsin. Interoperabilitet börjar idag med tillgång till data i flera system i realtid från en applikation.
Male doctor looking at laptop

Lösningar i verkligheten med FHIR

FHIR gör det lättare att bryta ner barriärerna mellan olika system och leverera precis den information som behövs, till den som behöver den, i nästan realtid.
woman looking at smart watch

Som ledande inom teknik för hälso- och sjukvårdsdata och standardbaserad interoperabilitet har vi åtagit oss att ta itu med dina utmaningar med hjälp av FHIR-baserade lösningar, inklusive följande:

teal-checkmark-icon
Integrering av gamla data
teal-checkmark-icon
Bygg dina egna FHIR-lösningar
teal-checkmark-icon
Skapa tillämpningar och bygga kompletterande lösningar kring MedTech
teal-checkmark-icon
Befolkningshälsa och analys på FHIR
teal-checkmark-icon
Tillgång till omfattande patientjournaler
teal-checkmark-icon
Klinisk forskning
woman working at her desk in an office

Utforska och utveckla med FHIR

Erfarenhet av FHIR
Vi har skapat sandlådor där du kan uppleva våra exempel och övningar för "Bygg med InterSystems FHIR". Du kan också utforska FHIR-resurser och gå med i gruppen Developers Community - en plats för diskussioner och svar på frågor om FHIR-implementering med hjälp av InterSystems teknik.