Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

InterSystems FHIR-baserade lösningar

 

Integrering av gammal data

InterSystems Craig Lee berättar om hur HealthShare Health Connect erbjuder kraftfulla FHIR-baserade datatransformationer

. Kärnan i interoperabilitet av hälsodata är behovet av att integrera data från olika källor med hjälp av en mängd olika standarder, format och tekniker. Du kan använda InterSystems IRIS for Health eller InterSystems HealthShare Health Connect för att:

 • Brygga mellan FHIR och äldre standarder och dokumentformat som HL7v2, CDA och X12
 • Omvandla CDA-dokument till FHIR-resurser
 • Skicka delar av HL7v2-meddelanden eller CDA-dokument som FHIR-data
 • Möjliggöra nya tillämpningar att få tillgång till äldre data genom att omvandla data till FHIR-resurser för användning inom värdebaserad vård, kvalitetsförbättring och forskning

InterSystems IRIS for Health
InterSystems HealthShare Health Connect

Bygg dina egna FHIR-lösningar

InterSystems IRIS for Health erbjuder ett urval av programmeringsspråk och de byggstenar som behövs för att utveckla FHIR-applikationer, inklusive:

 • Stöd för olika FHIR-versioner, inklusive R4 och STU3
 • En FHIR-serverimplementation som stöder standard FHIR RESTful API
 • Ett FHIR-resursförråd som stöder alla FHIR-resurstyper
 • FHIR-klientkomponenter för hantering av operationer på klientsidan
 • Stöd för FHIR-baserade IHE-profiler, inklusive PIXm (förfrågningar om patientidentitet), PDQm (förfrågningar om patientdemografi) och MHD (för delning av hälsodokument)

InterSystems IRIS for Health FHIR-lagring erbjuder fullständig läs- och skrivfunktionalitet och tar emot eller skickar FHIR-resurser via FHIR RESTful API i JSON- eller XML-format. Detta gör det möjligt för applikationer som byggs på den senaste tekniken att använda FHIR-data - nya eller kartlagda från äldre system - för patientvård, kvalitetsförbättring, forskning och andra användningsområden.

InterSystems IRIS for Health

Skapa applikationer och bygga kompletterande lösningar kring MedTech

woman synching her smartwatch to her mobile phone

InterSystems IRIS for Health tillhandahåller en plattform som enkelt kommunicerar med alla versioner av FHIR och ett FHIR Resource Repository för att lagra FHIR-data. Plattformen omfattar avancerad datahantering, interoperabilitet, behandling av naturligt språk, analys och maskininlärningsteknik. Med InterSystems IRIS for Health kan medicintekniska företag få tillgång till och kombinera data från enheter med data från klinisk information och andra system för att:

 • Snabba på utvecklingen av kompletta lösningar kring dina anordningar eller behandlingar
 • Minska tid, arbete och kostnader för övervakning efter marknadsintroduktion, samtidigt som du förebygger negativa kliniska händelser
 • Gå längre än till övervakning efter marknadsintroduktion för att övervaka enheter och snabbt förstå var produktförbättringar behövs
 • Fånga upp resultatmått för användning i avtal om värdebaserad vård

InterSystems IRIS for Health
Innovatörer inom medicinsk teknik

fingers on a touch screen showing a line graph
Befolkningshälsa och analys på FHIR
InterSystems HealthShare aggregerar data från flera elektroniska patientjournaler och andra typer av system - även sådana som kanske bara exponerar sin data med hjälp av äldre gränssnitt.

Genom HealthShare kan all data för en individ omvandlas och aggregeras som en FHIR-representation, och applikationer som utvecklats med FHIR kan få tillgång till dem, till exempel SMART on FHIR-appar. Detta FHIR-databasförråd gör det möjligt för tillämpningar som bygger på den senaste tekniken att använda dessa data för patientvård, värdebaserad vård, kvalitetsförbättring, forskning och andra användningsområden.

Klinisk forskning

female lab worker

Tillgång till kliniska data från den verkliga världen är avgörande för att förbättra rekryteringen av kliniska prövningar, förbättra behandlingen och övervaka marknadsföringen efteråt. Ändå är det få företag som behärskar tillgången till och användningen av den. Nyligen utfärdades amerikanska föreskrifter, genomförandet av 21st Century Cures Act, som kräver att patienter ska få tillgång till sina data med hjälp av FHIR R4-tillämpningar. Detta kommer att göra det mycket lättare för forskare att få tillgång till patientuppgifter med patientens samtycke. FHIR har potential att hjälpa till med forskningen genom att:

 • Övervakning av protokollets genomförande
 • Ifyllda blanketter för fallrapporter
 • Insamling av patientrapporterad utfall
 • Bulköverföring av kliniska data för analys

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.