Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

FHIR: Lösningar för den verkliga världen

male doctor looking at his laptop

Uppfyller de amerikanska bestämmelserna om delning av patientdata

Regler som utfärdats av USA:s Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) och Office of the National Coordinator for Health Information Technology kommer att leda till ökad delning av patientdata mellan CMS-reglerade hälsoplaner. Enligt bestämmelserna måste hälsoplaner senast den 1 januari 2021 tillåta sina medlemmar att få tillgång till sina hälsodata i ersättningssystem, elektroniska journaler och andra källor via applikationer som använder det säkra FHIR Release 4 (R4) API:et. InterSystems IRIS for Health och HealthShare stöder denna standard fullt ut.

Koppla enkelt ihop mobila enheter med hälsodokumentation

woman checking her smartwatch before her workout

Tillgång på begäran till personlig hälsoinformation via mobiltelefoner, surfplattor och andra enheter är nu möjlig genom FHIR-baserade gränssnitt för tillämpningsprogrammering (API). När vårdinrättningen är registrerad hos Apple kan till exempel data från InterSystems TrakCare, ett enhetligt informationssystem för hälso- och sjukvård, visas i iPhone-appen Apple Health tillsammans med information som samlats in från andra sjukvårdsorganisationer. Information från TrakCare omfattar tillstånd, allergier, mediciner och laboratorieresultat.

InterSystems produkter använder API och Core Data Services som specificerats av HL7 FHIR Argonaut-projektet för säker delning av patientbaserade kliniska journaler med överensstämmande hälsoinformationssystem och andra applikationer.

Initiativ för värdebaserad vård och FHIR

Hälsoplaner (även kallade "kunder") och leverantörsorganisationer drar nytta av att implementera FHIR för att förbättra samarbetet och vårdsamordningen.

Da Vinci HL7 FHIR

HL7 Da Vinci-projektet är ett initiativ med flera organisationer som fokuserar på att förbättra datadelningen inom värdebaserad vård genom att utnyttja HL7 FHIR. Projektet arbetar för närvarande med användningsfall i fem kategorier:

  • Kvalitetsförbättring
  • Täckning/avlastning
  • Medlemsåtkomst
  • Processförbättring
  • Utbyte av klinisk data

Medlemsåtkomst

I kategorin Medlemsåtkomst stöder programvaran InterSystems HealthShare Provider Directory användningsfallet Da Vinci Payer Data Exchange (PDeX). PDeX utnyttjar FHIR för hälsoplaner, vilket gör det möjligt att följa den slutliga CMS Interoperability Rule (CMS interoperabilitetsregeln), som kräver delning av innehåll i leverantörskatalogen via FHIR R4 API:er.

Kvalitetsförbättring

För kategorin Kvalitetsförbättring kan du se detta AHIP-webinar för att lära dig vad som krävs för att implementera användningsfallet Da Vinci Data Exchange for Quality Measures (DEQM). Du kommer att se hur FHIR gör det möjligt att dela data för att mäta hälsoplaners prestanda och samtidigt minska bördan av enlighet för leverantörerna.

Optimera dataöverföringen för vårdgivare

FHIR-baserad interoperabilitet kan hjälpa vårdgivare att effektivisera och automatisera processer och frigöra värdefulla resurser som kan fokusera på patientvård. Exempel på detta är:

  • Uppdatering av viktig patientspecifik medicinsk information i realtid
  • Aviseringar om händelser
  • Övergångar i vården
  • Läkemedelshantering

Uppdateringar i realtid

Tack vare NHS Digital och FHIR API:er i Storbritannien kan viktig patientdata föras in i sjukhusets EMR på begäran från externa källor. Vid en medicinsk nödsituation eller före en operation kan klinikerna till exempel fråga en allmänläkares journalsystem efter information om t.ex. mediciner och allergier, och omedelbart fylla i rätt fält i sjukhusets system.

Aviseringar om händelser

FHIR-meddelanden och InterSystems teknik driver också i Storbritannien anmälningar om kliniska händelser, i ett nätverk av informationssystem för hälso- och sjukvård. Användare, inklusive föräldrar, kan prenumerera på ett system för hantering av händelser och få meddelanden per patient. Händelsehanteringssystemet tar emot FHIR-meddelanden, lagrar dem och uppdaterar varje prenumerant baserat på filtreringspreferenser. Exempel på händelsetyper är vaccinationer, milstolpar i barns utveckling eller rutinmässiga screeningundersökningar.

Övergångar i vården

FHIR-baserade meddelanden möjliggör smidiga vårdövergångar genom utbyte av information mellan vårdgivare samt mellan vårdinstanser och organisationer. Vid utskrivning av patienter från sjukhus, akutmottagningen, öppenvårdsbesök eller planerad kirurgi, bidrar detta informationsutbyte i rätt tid till att möjliggöra oavbruten patientvård.

På grund av att FHIR-tillämpningar skapas enkelt och snabbt och att FHIR är tillgängligt som ett offentligt API (Application Programming Interface) är FHIR:s potential för klinisk vård utomordentligt stor. Den här videon går igenom grunderna i FHIR och de aspekter som ger FHIR-standarden dess potential för klinisk vård.

Medicinhantering

Till skillnad från det traditionella konceptet med läkemedelslistor, inför FHIR en ny arkitektur för läkemedelshantering. En begränsning med nuvarande läkemedelslistor är att oavsett om det är listan över läkemedel som en läkare har ordinerat, listan över läkemedel som apoteket har utfärdat eller listan över läkemedel som en patient säger att han eller hon för närvarande tar, så ser de alla likadana ut.

Läkemedelsmodulen i FHIR innehåller nio olika FHIR-resurser - självbeskrivande enheter av strukturerade data och referenser till andra resurser eller datakällor. Det möjliggör ett mycket mer meningsfullt och användbart utbyte av läkemedelsinformation mellan olika system. Antagandet av FHIR-standarden har potential att hantera patientsäkerhetsrisker i samband med läkemedelsfel - den vanligaste kategorin av medicinska misstag.

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.