Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Utforska och utveckla med InterSystems FHIR

Följ exemplen och övningarna nedan för att uppleva InterSystems FHIR

InterSystems utbildningstjänster

I vår FHIR-resursguide (kräver kontoregistrering) hittar du mer information om FHIR i InterSystems produkter, online-kurser, dokumentation och presentationer.

FHIR-resursguide

InterSystems utvecklargemenskap

FHIR-gruppen är avsedd för utvecklare som använder FHIR och för dem som vill veta mer om hur man skapar FHIR-baserade lösningar. Gruppen är en plats för diskussioner och för att hitta svar på frågor om FHIR-implementering med hjälp av InterSystems teknik. Gratis registrering krävs för att delta.

Oavsett dina skäl att gå med, delar gruppen samma anda av öppet samarbete och samverkan som har varit en drivkraft i den snabba utvecklingen av FHIR. Du kommer att hitta en kunnig FHIR-community och en vilja att svara på dina frågor, oavsett om du är ny i FHIR eller en etablerad utvecklare.

FHIR-gruppen