Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

De zorg verbeteren? Werk aan de communicatie tussen zorgverleners

De zorg verbeteren? Werk aan de communicatie tussen zorgverleners

Communicatie tussen zorgverleners is een veel besproken onderwerp. Maar soms komt het belang ervan echt dichtbij. Bijvoorbeeld wanneer een vakantieganger gezondheidsproblemen krijgt. Om ook in een ander ziekenhuis de beste zorg te kunnen leveren, is het essentieel om snel toegang te krijgen tot de gezondheidsgegevens van zo’n patiënt. De slimme inzet van IT helpt hierbij, door alle betrokken zorgpartijen met elkaar in contact te brengen. In dit blog leg ik je uit hoe dit werkt, aan de hand van het verhaal van Isabelle.

Isabelle

Maak kennis met Isabelle. Ze is een ondernemende vrouw van 73, ondanks haar hartproblemen. Ze heeft regelmatig contact met haar huisarts en cardioloog in haar eigen ziekenhuis. Verder krijgt zij hulp van haar eigen zorgteam, waar ook haar dochter Maria deel van uitmaakt. Op vakantie in Zwitserland gaat het opeens mis: Isabelle moet met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. De artsen die haar in Zwitsersland behandelen, vragen haar gegevens op in het elektronisch patiëntendossier (EPD): de reis begint.

1. Geïntegreerde infrastructuur

Tijdens hun eerste consult heeft Isabelles eigen cardioloog voor haar een dossier aangemaakt. Hiervoor verzamelde hij informatie over haar aandoening, symptomen en haar medische achtergrond. Tijdens hun vervolgafspraken vulde hij het dossier steeds aan met nieuwe informatie, bijvoorbeeld over medicatie die Isabelle neemt en het effect ervan op haar gezondheid. Om Isabelle overal ter wereld de beste zorg te kunnen bieden, deelt de arts haar dossier en alle nieuwe updates met een wereldwijd netwerk. Deze geïntegreerde infrastructuur vormt de ruggengraat van alle gepersonaliseerde zorg. Informatie over voorgaande behandelingen en bijzonderheden van Isabelle zijn hierin opgenomen.

2. Dynamische dashboards

Voor goede communicatie tussen zorgverleners is real-time contact van belang. Zo zijn de artsen in het Zwitserse ziekenhuis direct op de hoogte van de situatie van Isabelle en kunnen zij hun behandeling hierop aanpassen. Maar ook haar behandelend arts in Nederland weet door deze uitwisseling van gegevens dat ze in het buitenland opgenomen is geweest. Via dynamische dashboards wordt belangrijke informatie over patiënten direct gekenmerkt met een vlag: hierdoor weet de eigen zorgverlener dat er extra aandacht nodig is voor zijn patiënt. Dit gebeurde ook bij Isabelle. Al tijdens haar opname in Zwitserland werd informatie over haar gezondheid toegevoegd aan haar dynamische dashboard. Haar specialist in haar thuisland wist dus al tijdens haar verblijf dat hij op korte termijn een afspraak met Isabelle moest inplannen.

3. Geautomatiseerd monitoren

Dankzij het dynamische dashboard is Isabelles behandelend arts dus snel op de hoogte. Maar dankzij slimme analytics kunnen ook vervolgacties in gang gezet worden. Want hoewel Isabelle het Zwitsers ziekenhuis snel mag verlaten, heeft de arts op de intensive care de status van haar gezondheid moet worden aangepast in het systeem. Isabelle is nu niet meer een patiënt die eens per half jaar op controle komt, maar zal in de toekomst vaker gecheckt moeten worden op gezondheidsrisico’s. Deze statusverandering wordt ook doorgevoerd in haar medische dossier. Eventuele controle afspraken kunnen zo al worden ingepland, nog voordat Isabelle weer thuis is.

4. Zorg aan het bed

Voor een zorgverlener, maar nog meer voor de patiënt, is het belangrijk om de meest dringende gezondheidsproblemen eerst aan te pakken. Dankzij een medisch overzicht dat doorgestuurd werd aan de Zwitserse zorgverleners, zagen zij direct welke symptomen de grootste risico’s hadden voor Isabelle. Zo konden zij prioriteiten stellen en direct aan de slag. De in het buitenland verrichte zorg is daarom snel en to-the-point uitgevoerd. Omdat symptomen en gezondheidsrisico’s per patiënt verschillen, is zo’n adequate behandeling alleen mogelijk als alle informatie snel en volledig bekend is. De zorg infrastructuur zorgt hiervoor en overbrugt tijd, afstand en beschikbaarheid van behandelend artsen in het thuisland.

5. Patiëntactivatie

Mantelzorgers en familieleden vinden het vaak lastig om de juiste zorg te bieden. Zij zijn immers geen zorgverleners en kunnen soms moeilijk inschatten hoe zij het beste kunnen helpen. Dankzij de automatische uitwisseling van zorggegevens gelden deze problemen niet voor verzorgers van Isabelle. Thuis aangekomen zit mantelzorger en dochter Maria al te wachten aan de keukentafel. Zij had online informatie opgevraagd over de zorgstatus en gezondheid van haar moeder. Hierdoor wist zij dat Isabelle buiten levensgevaar was, maar wel rust nodig had. In plaats van zich zorgen te maken, heeft zij boodschappen gedaan en verzorgt zij de komende weken het avondeten.

Goede communicatie tussen zorgverleners

Voor Isabelle heeft de automatische uitwisseling van zorggegevens ervoor gezorgd dat haar behandeling sneller en effectiever is verlopen. Toen ze in het buitenland acuut zorg nodig had, kreeg ze deze dankzij haar gedeelde medische dossier. De goede -en volledige- communicatie tussen de verschillende zorgverleners resulteerde in een gepersonaliseerde behandeling en goede overdracht aan de arts in Nederland. Dit alles gebeurde zonder één telefoontje. Specialisten hoefden slechts in het medische dossier van Isabelle te kijken om te weten wat ze moesten doen. Hetzelfde geldt voor de behandelend arts in Nederland en dochter Maria. Zo draagt de slimme inzet van IT bij aan gerichtere en betere zorg. En dat is uiteindelijk beter voor zorgverlener, mantelzorger én patiënt.

Wil je weten wat er nog meer nodig is voor moderne, patiëntgerichte zorg? Download gratis onderstaand e-book en lees alles over de digitale revolutie in de zorgsector!
 
De route naar een moderne zorgorganisatie E-book voor bestuurders in de zorg

 

RELATED TOPICS

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.

Nous présenterons dans cet article les nouvelles capacités pour nos solutions TrakCare et HealthShare, qui illustrent le rôle de l'IA en tant que conseiller, assistant et facilitateur.
Head of Global Healthcare Solutions, InterSystems
Maak kennis met InterSystems FHIR Server, een essentieel onderdeel voor moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.
Door gegevens in real-time te vertalen en om te zetten naar FHIR-formaat, zorgt de server voor on-demand toegang tot legacy-gegevens zonder duplicatie en biedt het flexibiliteit bij de inzet van de gegevens.
Ontdek InterSystems IRIS for Health, meer specifiek InterSystems FHIR Server, een fundamenteel onderdeel van moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg
Le Standard FHIR permet d'améliorer la vue d'ensemble des données des patients et de rationaliser les flux d'informations, améliorant ainsi les traitements et les résultats des patients.
De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een technologische revolutie, gedreven door de integratie van kunstmatige intelligentie en machine learning.
Head of Global Healthcare Solutions, InterSystems
We are pleased to conclude with you the last project of Hack Healthcare 2023. WeCare2 aims to address patient records fragmentation and establish a healthcare landscape that seamlessly caters to the needs of patients.
In this post, we will showcase the third outcome of Hack Healthcare 2023 – The Bee Project, which aimed to improve communication and access to medical records by bridging the gap between the first and second lines of healthcare.
In this edition, we delve into one called “Patient Buddy”. It revolves around capturing and leveraging patient feedback to improve healthcare experiences.
Hack Healthcare 2023. This event`s primary objective was to tackle healthcare challenges by devising solutions with the assistance of experts and pitch coaches.