Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

De vier voordelen van een ESB voor zorginstellingen

De vier voordelen van een ESB voor zorginstellingen

Zorginstellingen krijgen te maken met steeds meer computersystemen, databases én externe partijen. De integratie van verschillende bedrijfsapplicaties is daarom eerder noodzaak dan luxe. Hoe meer systemen u integreert, hoe efficiënter u te werk gaat en hoe minder risico u loopt op fouten. Maar hoe zit dat als u de systemen beheert van een zorginstelling met honderden locaties? Dan is een Enterprise Service Bus (ESB) de oplossing. Hiermee koppelt u al uw bedrijfssystemen en brengt u informatie samen op één plek. En dat heeft voordelen voor bereikbaarheid, budgettering én personeelsdata. In deze blog noem ik de vier belangrijkste.

Wat is een ESB?

Tegenwoordig gaan we ervan uit dat iedereen wel weet wat een ESB is. Maar zo vanzelfsprekend is die kennis niet. Daarom voor de zekerheid een korte samenvatting. Een Enterprise Service Bus is een verbindingsstuk (middleware) dat verschillende systemen op elkaar aansluit. Dankzij dit knooppunt kunnen verschillende databases met elkaar worden geïntegreerd. Dit geldt voor interne systemen, maar er kan ook verbinding worden gemaakt met externe applicaties. Hierdoor kan dezelfde informatie op verschillende plekken worden opgevraagd en hergebruikt. En dat is handig om een aantal redenen.

1. Mobiele data-uitwisseling

In veel zorginstellingen werken medewerkers volgens een veranderend rooster. Dit betekent veel wisselende diensten die moeten worden gecommuniceerd, aangepast en gedocumenteerd. Een roulerend rooster is foutgevoelig en doet af aan de bereikbaarheid van behandelaars. En dat is nu juist zo belangrijk in een instelling waar 24/7 zorg verleend wordt. Een ESB maakt het mogelijk verschillende applicaties aan elkaar te koppelen. Hierdoor kunnen medewerkers de juiste informatie (namen, telefoonnummers en planningen) altijd raadplegen, bijvoorbeeld op hun mobiele telefoon. Het resultaat: minder fouten, meer efficiëntie en een betere bereikbaarheid.

2. Hergebruik van gegevens

De integratie van systemen is handig voor medewerkers, maar draagt ook bij aan een beter geordende administratie. Laten we bij het voorbeeld van het rooster blijven. Informatie over de planning en de gemaakte uren kan met een API (een Application Programming Interface) gekoppeld worden aan de ESB. Hierdoor komt informatie over uren en onregelmatigheidstoeslagen direct uit bij de financiële afdeling. Daar kan een wijziging snel worden doorgevoerd in het systeem en direct worden doorgevoerd in het salaris van een medewerker. Zonder ESB zou deze data opnieuw moeten worden ingevoerd en het salaris handmatig opnieuw moeten worden berekend.

3. Betere afstemming met andere partijen

Niet alleen intern zorgt de ESB voor de stroomlijning van informatie. Ook de gegevensuitwisseling met externe partijen wordt makkelijker. Zo koppelt u uw computersystemen met een ESB eenvoudig aan het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hierdoor kan informatie over patiënten (bijvoorbeeld medicijngebruik) snel tussen verschillende zorginstellingen worden uitgewisseld. Dit is voor Care-organisaties belangrijk omdat veel van hun cliënten naar hun eigen huisarts buiten de instelling gaan. Deze is dankzij de ESB op de hoogte van het behandelplan, medicatie en algemene gezondheid van de patiënt. En op zijn beurt koppelt hij nieuwe informatie ook snel terug naar de organisatie.

4. Budgetbeheer

In veel organisaties rouleren er pinpassen en kasboeken. In de Caresector, bijvoorbeeld, doen cliënten vaak zelf boodschappen voor zichzelf of hun groep. Zicht houden op de financiële stromen kan hierdoor een uitdaging zijn. Met een ESB kun je voor iedere medewerker, groep en cliënt aangeven hoeveel saldo er maandelijks op zijn of haar pinpas moet worden bijgeschreven. Geld is hierdoor altijd en overal te traceren, omdat de ESB alle transacties en bijschrijvingen bijhoudt en integreert met andere brondata. Door kasgeld af te schaffen en te verruilen voor een ESB-integratie, bespaart u op de administratiekosten én gaat er minder geld verloren door een gebrek aan overzicht.

Systeemintegratie en de zorg lijken steeds beter samen te gaan. Waar IT vroeger slechts ondersteuning bood op financieel en strategisch gebied, is het nu volledig geïntegreerd in de werkdag van zorgmedewerkers en behandelaren. De ESB speelt hierin een belangrijke rol, aangezien deze oplossing zorgt voor meer efficiëntie, minder fouten én betere zorg. Bang voor te veel complexiteit op de werkvloer en achter de schermen? Laat u dan van tevoren goed adviseren en werk samen met een betrouwbare partner. Zo heeft u alle voordelen van een ESB, zonder tijd kwijt te zijn aan implementatie en IT-beheer.

 

RELATED TOPICS

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.

Maak kennis met InterSystems FHIR Server, een essentieel onderdeel voor moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.
Door gegevens in real-time te vertalen en om te zetten naar FHIR-formaat, zorgt de server voor on-demand toegang tot legacy-gegevens zonder duplicatie en biedt het flexibiliteit bij de inzet van de gegevens.
Ontdek InterSystems IRIS for Health, meer specifiek InterSystems FHIR Server, een fundamenteel onderdeel van moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg
Le Standard FHIR permet d'améliorer la vue d'ensemble des données des patients et de rationaliser les flux d'informations, améliorant ainsi les traitements et les résultats des patients.
De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een technologische revolutie, gedreven door de integratie van kunstmatige intelligentie en machine learning.
Head of Global Healthcare Solutions, InterSystems
We are pleased to conclude with you the last project of Hack Healthcare 2023. WeCare2 aims to address patient records fragmentation and establish a healthcare landscape that seamlessly caters to the needs of patients.
In this post, we will showcase the third outcome of Hack Healthcare 2023 – The Bee Project, which aimed to improve communication and access to medical records by bridging the gap between the first and second lines of healthcare.
In this edition, we delve into one called “Patient Buddy”. It revolves around capturing and leveraging patient feedback to improve healthcare experiences.
Hack Healthcare 2023. This event`s primary objective was to tackle healthcare challenges by devising solutions with the assistance of experts and pitch coaches.
After the workshop’s string, we finally reached the Hack Healthcare 2023 event! We want to remind you that Hack Healthcare is not an ordinary hackathon. It is a dynamic blend of creativity and collaborations.