Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

4 aandachtspunten voor informatie-uitwisseling in de zorg

4 aandachtspunten voor informatie-uitwisseling in de zorg

Medewerkers van zorginstellingen wisselen dagelijks veel informatie met elkaar uit. Dit gebeurt mondeling via (telefoon)gesprekken, schriftelijk via papier en ouderwetse dossiers, maar ook steeds meer elektronisch via e-mail, intranet en elektronische patiëntendossiers.

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, is een veilige en efficiënte uitwisseling van belang. Op dat vlak bestaan enkele aandachtspunten: interoperabiliteit, standaard voor informatie-overdracht, stabiele infrastructuur en transparante werkprocessen.

1. Interoperabiliteit

Interoperabiliteit gaat over het gemak waarmee systemen in staat zijn om samen te werken met andere systemen. Met andere woorden: kan een informatiesysteem in de zorg functioneren te midden van andere, verschillende systemen en daarmee interacteren?

In de zorg is interoperabiliteit nog niet zo eenvoudig te realiseren. Zorginstellingen hebben te maken met een groot aantal belanghebbenden: behandelaars, patiënten, ondersteunende dienstverleners, instellingsbestuurders, zorgverzekeraars en overheidsinstanties. Die gebruiken allemaal hun eigen systemen om informatie te raadplegen. En toch willen we dat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste informatie op het juiste moment, op de juiste plek en op de juiste manier. Dit maakt interoperabiliteit complex.

2. Standaard voor dataoverdracht

Om de processen van verschillende systemen te integreren, is het noodzakelijk dat alle data van dezelfde structuur zijn: formaat, indeling, codering, etc. In de zorgsector wordt wereldwijd de HL7 standaard toegepast voor elektronische informatie-overdracht (Health Level Seven). Daarin zijn voor alle zorgdomeinen en zorgsectoren de protocollen en formaten gedefinieerd voor veilige informatie-uitwisseling tussen de afzonderlijke systemen. Onderling overleg tussen vertegenwoordigers van de belanghebbende partijen zorgt voor regelmatige updates van de standaarden. Daardoor zijn de bestaande definities aan te passen aan de actuele ontwikkelingen in de technologie, aan nieuwe eisen in de bedrijfsvoering van zorginstellingen, aan veranderende wetgeving of aan de wensen van gebruikers van de standaard.

3. Stabiele infrastructuur

Wanneer de techniek voor gegevensuitwisseling goed is verankerd binnen één organisatie, hebben de patiënten daar direct profijt van. Hun gegevens komen sneller terecht bij de verschillende afdelingen binnen die instelling. Is die uitwisseling geregeld binnen een keten van zorgorganisaties, dan weet elektronische informatie van buiten (huisartsen, apothekers, therapeuten enz.) veel sneller zijn weg te vinden naar het centrale patiëntendossier. Informatie raakt niet langer zoek in een doolhof van al dan niet toevallige, maar meestal vluchtige contacten tussen vertegenwoordigers van de diverse disciplines. Zorgverleners moeten werken met een veilige, stabiele structuur die efficiënt informatie repliceert tussen instellingen, individuele specialisten en zorgcentra. Informatie delen is niet langer een vrijblijvende activiteit, maar een onmisbaar infrastructureel mechanisme. Het uitwisselingsysteem ontzorgt mensen bij het delen van essentiële, levensreddende data, maar ook bij het delen van basale informatie, zoals adresgegevens of teksten van voorlichtingsbrochures.

4. Transparante werkprocessen

Het uitwisselingproces van informatie staat of valt met de mate van transparantie waarmee zorgverleners hun werk doen. Die transparantie wordt afgedwongen door de noodzaak om de zorg betaalbaar te houden in een vergrijzende samenleving. En of het nu gaat om patiëntendossiers, medicatiedossiers, vakbekwaamheiddossier, roosteroverzichten van menskracht, beddencapaciteit of andere zorgvoorzieningen; transparantie draagt bij aan de actualiteit en integriteit. En dus aan de kwaliteit. Er bestaat grote behoefte aan informatie met die eigenschappen nu zorgverantwoordelijkheden van de centrale overheid worden overgeheveld naar decentrale organisaties. Veranderingen op het gebied van werkprocessen, financiering en toetsing maken van de zorg een dynamische sector, gedreven door technologisch vernuft en menselijk gevoel.

 

RELATED TOPICS

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.

After conducting the Exploratory and Challenge Identification workshops, we had to step out of our comfort zone and share our past discoveries with the wider audience.
It is time to roll our sleeves up and dive deeper into the discoveries made during the Challenge Identification Workshops, which followed the Exploratory Workshops.
We explore a fundamental aspect of problem-solving, which involves finding and understanding the source of our challenges. This is precisely the purpose of the Exploratory Workshop.
A hackathon, in its essence, is a social-coding gathering of gifted programmers who aim to improve existing software or create novel solutions, and Hack Healthcare is one of them.
Ontwikkelingen zoals de komst van kunstmatige intelligentie, machine learning en data-tools hebben de potentie om de medische zorg voorgoed te transformeren.
Een uniforme toegang tot alle informatie zorgt ervoor dat alle relevante zorgverstrekkers cruciale informatie uit verschillende domeinen eenvoudig en overzichtelijk ter beschikking hebben.
Met het HealthShare Unified Care Record is alle relevante informatie altijd beschikbaar voor zorgverleners, zodat zij jonge ouders en hun kinderen de best mogelijke zorg kunnen bieden.
Met behulp van de HealthShare Unified Care Record (HS UCR) van InterSystems krijgen zorgverleners in zes stappen een nauwkeurig overzicht en wordt het implementatieproces van nieuwe diensten flink verkort.