Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

TrakCare patienttillgång

Förbättra patienternas tillgång och erfarenhet

TrakCare gör det möjligt för patienterna att delta i sin egen vård- och hälsoresa. Här är några exempel.

doctor listening to the heart of a smiling toddler patient
Gemellis patientportal underlättar fjärrkommunikation och behandlingsplaner för barnpatienter
Genom att online få tillgång till målinriktat utbildningsmaterial, frågeformulär, kommunikationsverktyg och personliga medicinska journaler hålls patienterna informerade och kopplade till sin hälsa och vård.
patient receiving a vaccine
News
InterSystems lanserar en lösning för automatisk tidsbokning för Covid-vaccinationer på NHS Lothian
Tidsbokningar som sker på patienternas initiativ förbättrar tillgången till vård, minskar antalet uteblivna möten och förbättrar resursutnyttjandet.
person holding tablet while having a telehealth visit with their doctor
Sultan Qaboos universitetssjukhus inför telesjukvårdskonsultationer med hjälp av InterSystems TrakCare och Google Meet
Integrerade telemedicinska konsultationer ger patienterna bekvämlighet och säkerhet utan att det går ut över organisationens effektivitet.
doctor listening with a stethoscope to the heart of a senior patient
News
Bumrungrad International Hospital implementerar InterSystems TrakCare med tidiga fördelar för patientnöjdhet, säkerhet och effektivitet
Patienterna deltar mer direkt i sin egen vård och i hälsovårdssystemet genom att dela med sig av personliga uppgifter samt uppgifter om enheter till sin journal.

Additional Product Information

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.