Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

TrakCare läkemedelshantering

Läkemedelshantering för bättre, säkrare och snabbare vård

Förbättra tillfredsställelse hos arbetarna på klinikerna och patienternas säkerhet med vår helt integrerade lösning för läkemedelshantering. TrakCare Medication Management omfattar receptskrivning, administration och kliniska apoteksfunktioner i alla dina vårdmiljöer.

Ta bättre beslut

Omfattande stöd och tillgång till patientens fullständiga journal underlättar välgrundat beslutsfattande, tydlig kommunikation av medicinsk behandling och spårning av patientens framsteg för alla typer av recept.

Minska antalet fel

Du kan minska administreringsfel och oavsiktliga patientskador med TrakCares tydliga och konsekventa presentation av viktig läkemedelsinformation, vilket gör det enklare och snabbare för hela vårdteamet att tolka informationen korrekt.

Optimera

Effektivitet och användning av läkemedel inom din organisation kan optimeras med funktioner för att främja följsamhet till formuläret, kontrollera och spåra användningen av klassificerade läkemedel.

Viktiga funktioner i TrakCare Medication Management

 • Flexibla och kliniskt integrerade arbetsflöden
 • Förskrivning av märkesvaror och generiska läkemedel på olika nivåer av precision
 • Omfattande kliniskt beslutsstöd och flexibla varningar
 • Beställ efter favoriter, grupper och klassificeringsschema
 • Medicinhistorik, planering och avstämning
 • Diagnos och indikationsförbindelse
 • Doseringsscheman för att stödja både enkla och komplexa kurer
 • Genomgång av apotek och formulärhantering
 • Uppdragslista för sjuksköterskor och interaktiv läkemedelslista
 • Läkemedelsadministration för en sluten krets
 • Tillverkning av infusioner och tillsatser för sjuksköterskor

Additional Product Information