Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

Tack för att du har kontaktat InterSystems Learning Services

Vi kommer att kontakta dig inom kort

Hur vill du lära dig?

InterSystems erbjuder en mängd olika utbildningstjänster och möjligheter.

Läs mer om InterSystems Education

Om InterSystems

InterSystems bygger på två grundprinciper: kompetens och kundframgång. Som ledande leverantör av datalösningar för branscher med kritiska behov som hälso- och sjukvård, finansiella tjänster och logistik inser vi att liv och försörjning är beroende av vår teknik.

Det är därför vi satsar allt vi har på att skapa robust teknik som kan möta dagens tuffaste krav. Oavsett vilken datautmaning det är fråga om, så bygger vi en lösning. Problemlösning är vad vi gör.

Läs mer om InterSystems

Mer information som du kan ha glädje av

Healthcare Laboratory
A nine-month migration to InterSystems IRIS for Health with a 30% performance boost, and new capabilities to enhance Pardini’s market leading position
Healthcare Providers
Surprisingly, the top three indicators of life expectancy in the U.S. for a given population are per capita nursing home residency, mental health challenges, and prevalence of tooth loss¹. The income level, access to care, stress, and other social factors behind these indicators have a greater impact on health than genetics or access to healthcare services². However, historically, social determinants of health have not received enough attention in clinical care.
Integration Across the Delivery Network (IDN)
The developers at this large U.S. integrated delivery network (IDN) have no patience for integration engines that mindlessly do one job and one job only. Since replacing an old engine with InterSystems integration technology over a decade ago, the IDN has seen InterSystems solutions solve multiple problems to power growth, save employee time, and reduce costs. In one project alone, InterSystems saved them $100,000. Other examples of benefits delivered using InterSystems integration technology include:
As healthcare payers and providers use different information systems, patients can get caught in the middle and forced to bridge the gap with cumbersome processes.
Personalized Digital Nurse
Older adults overwhelmingly say they prefer to remain in their homes even as they face increasingly complex healthcare needs. And with good reason. They can retain their independence, remain socially engaged with their communities and, overall, have a higher quality of life, which contributes to improved physical health.
Harris Associates
InterSystems TotalView For Asset Management software is delivering the information and insights Harris Associates needs to improve portfolio returns, boost client engagement, reduce risk, and improve operational efficiencies.
Healthfirst
In the greater New York City area, Healthfirst, a non-for-profit, hospital-sponsored health plan and pioneer in value-based care, recognized the need for collaborative data exchange with providers for quality and improved member outcomes.
Unifying Fragmented Systems
VNF was able to unify seven different information systems while providing agility and responsiveness.
ROI and a Healthier Population
The Rhodes Group HCV algorithm and communications using InterSystems HealthShare helps New Mexico managed care organizations avoid millions of dollars in penalties for missing HCV treatment targets
Att kunna dela data är ett måste för modern sjukvård, vilket ställer stora krav på integrationslösningar. I Västmanland har man arbetat ambitiöst med en enhetlig plattform från InterSystems för att hantera sina informationsflöden. Det ger lösningar som ständigt vidareutvecklas för att möta nya behov. Integration mellan olika IT-system är alltid krånglig, inte minst vad gäller dataöverföring. Det blir väldigt tydligt inom sjukvården och därför inom Sveriges regioner. Regionerna har dessutom ansvar för till exempel tandvård och kollektivtrafik, förutom ekonomi, logistik och andra generella funktioner. Det blir väldigt många it-lösningar som behöver utbyta data.