Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Anpassning till förändring: effekten av COVID-19 på försörjningskedjan

warehouse worker scanning a package for shipping

COVID-19-pandemin har haft en djupgående inverkan på företag världen över. Över en natt tvingades organisationerna att anpassa sitt sätt att arbeta för att svara på den föränderliga efterfrågan och de nya kraven på utbudet.

För många företag inom detaljhandeln, konsumentförpackade varor (CPG) och tillverkningsindustrin innebar detta att de snabbt behövde anpassa sina försörjningskedjor för att tillgodose förändringarna i de typer och mängder av produkter som konsumenterna köper, och faktiskt se till att de finns tillgängliga, samt förändringar i de allmänna köpvanorna med en enorm övergång till detaljhandel på nätet.

För att få en bättre förståelse för dessa utmaningar och för hur COVID-19 förvärrade de existerande problemen, gjorde InterSystems en enkätundersökning bland över 700 företagsledare inom detaljhandeln, konsumentförpackade varor (CPG) och tillverkningsindustrin globalt.

Undersökningen visade att pandemin har förvärrat de teknikspecifika utmaningarna för försörjningskedjan för 76 % av detaljhandels-, konsumentförpackade varor (CPG) och tillverkningsorganisationerna.

Andra utmaningar som lyftes fram var bland annat:

  • Svårigheter att utföra analyser för att stödja verksamheten
  • Brist på exakt insyn och rapportering från början till slut och manuella processer som kräver datamanipulering och korrigeringar.
  • Datasilos och svårigheter att integrera och normalisera olika data samt bristande tillgång till aktuella data.

Kan COVID-19 bli katalysatorn för förändring inom branschen?

Eftersom det är så mycket som hänger på förmågan att optimera processer, öka effektiviteten och prognostisera efterfrågan på ett korrekt sätt, måste detaljhandels-, CPG- och tillverkningsorganisationer införa en datastrategi och lösningar som gör det möjligt för dem att eliminera datasilos, effektivisera sin befintliga infrastruktur och ändra och anpassa processerna efter behov

Ytterligare resurser

Se Mediterranean Shipping Companys globala CTO beskriva deras digitala omvandlingsresa.
Maskininlärning
Hör SPAR Österrike beskriva hur de använder InterSystems och maskininlärning för att förbättra affärsresultaten.
Efter en kort implementering (sex månader) ger InterSystems dataplattform MSC möjlighet att ge sina kunder exakt information om sina försändelser.
COVID-19-pandemin har haft en djupgående inverkan på företag världen över. Över en natt tvingades organisationer att anpassa sitt sätt att arbeta för att svara på nya krav på efterfrågan och utbud.
InterSystems dataplattformsteknik ger bränsle till uppkopplade lösningar.