Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Här är argumenten för att ta bort molnhindren för vården

data cloud

Det finns betydande värden i ökade molnsatsningar inom vården. Digitala tjänster, cybersäkerhet och dataanalys blir enklare att åstadkomma, speciellt för mindre vårdorganisationer. Det var budskapen vid ett seminarium som arrangerades av InterSystems i samband med HIMSS 2022. Vid seminariet presenterade flera tunga argument för större molnsatsningar inom vården.

De flesta ser nog att det finns många potentiella vinster för offentlig verksamhet vad gäller att använda molntjänster. Det gäller inte minst vården, och inte bara den offentliga. Privata vårdgivare lyder i stor utsträckning under samma lagar och regelverk som offentliga och stöter därför i många fall på samma hinder vad gäller molnsatsningar.

Här följer fyra starka argument för att underlätta molnsatsningar inom vården. Argumenten diskuterades i samband med en paneldiskussion i regi av InterSystems – ett seminarium som arrangerades som del av den stora vårdkonferensen HIMSS2022.

Molnet möjliggör digital transformation av vården

Det här är det övergripande argumentet för molnsatsningar inom vården. Utan molntjänster blir det svårt, om inte omöjligt, för vården att effektivisera sin verksamhet med hjälp av digitala tjänster. Vi har sett bevis på vad som kan åstadkommas under pandemin. Ett exempel är Amazon Web Services som hjälpt University of Washington att skapa en virtuell assistent som hanterar telefonsamtal från vårdsökande. Det ledde till minskad belastning för akutmottagningarna.

Små vårdinrättningar kan dra nytta av existerande tjänster

För små regioner och privata vårdgivare är det en stor utmaning att klara av investeringar i nya IT-lösningar och digitala tjänster. I molnet finns det redan fungerande tjänster att ta del av, vilket förenklar implementation och framför allt sänker kostnader. Ett exempel på det är Cognetivity, ett startupföretag i Storbritannien som använder AI för att diagnostisera Alzheimer tidigt.

– Små vårdföretag som inte vill göra stora investeringar för att bygga mjukvara kan använda mikrotjänster i molnet, förklarar Kathleen Aller, ansvarig för marknadsstrategi för vårdbranschen på InterSystems.

Molnet ger bättre cybersäkerhet

En majoritet av världens vårdorganisationer har råkat ut för cyberattacker, till exempel med dataläckage som följd, under senare år. En stor anledning till detta är att det är svårt för mindre företag att bygga upp cybersäkerhet. Här erbjuder molntjänster ett attraktivt alternativ. Stora molnföretag som är specialiserade på säker IT-drift har mycket bättre förutsättningar att lyckas med cybersäkerhet.

Dataanalys ger bättre vård

Dataanalys blir alltmer ett måste för vårdorganisationer som vill effektivisera sina verksamheter och erbjuda bättre vård. Men lösningar för dataanalys, och den datahantering som behövs, kräver stora resurser om de ska byggas i egen regi. Även här erbjuder molntjänster ett rimligt alternativ.

– Användning av data är ett måste för förbättrad vård. Vi måste dela med oss av information inom vården, säger Kathleen Aller.

RELATED TOPICS

Senaste Nyheterna Om InterSystems