Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Bättre åtkomst till instängda och distribuerade data har hög prioritet i finanssektorn

Stockholm, 21 mars 2022 - En ny undersökning visar att svårigheterna med att koppla samman data är det största hindret mot innovation i finanssektorn. Det behövs mer nya tekniklösningar, större budgetutrymme och mer internt intresse för att skapa datadrivna lösningar som främjar innovation.

InterSystems som är en ledande leverantör av tekniklösningar för datahantering har låtit WBR Insights undersöka hur företag i finanssektorn kan använda data som beslutsunderlag. Undersökningen presenteras i rapporten ”Empowering Line of Business Users Through Data Democratization” och har 250 personer i chefsställning inom finanssektorn som deltagare.

För InterSystems, som gör lösningar för att förbättra skalbarhet, prestanda och interoperabilitet för datahantering, och dess kunder är de viktigaste rönen i undersökningen av högsta intresse:

  • 62 procent av deltagarna säger att förbättrad åtkomst till instängda (”siloed”) och distribuerade data är ett av de viktigaste målen vad gäller datahantering under de kommande tolv månaderna, och 54 procent anger att så kallade ”data silos” är ett av de största hindren mot innovation.
  • 49 procent anger bristande intresse från interna intressenter som ett stort hinder mot innovation, och 45 procent anger budgetbegränsningar.
  • 55 procent anger implementation av teknik som möjliggör en datadriven organisation som en av de tre viktigaste aktiviteterna vad gäller datahantering.

– Möjligheten att använda realtidsdata för att fatta beslut är av högsta vikt för beslutsfattare inom finanssektorn. Men undersökningen visar att de allra flesta inte kan göra det. Det behövs nya lösningar för datahantering för att få ut bästa möjliga mervärden från de data man skulle kunna tillgängliggöra med nya sätt att arbeta, både avseende tekniken och avseende hur man organiserar infrastrukturen för modern dataanalys, säger Johan Nordström, Skandinavienchef på InterSystems.
Bland ytterligare rön i undersökningen märks att 85 procent av deltagarna säger att IT-personalen på deras företag spenderar 25 - 50 procent av sin tid åt att hjälpa andra med att få åtkomst till data som de behöver. 37 procent av deltagarna är inte nöjda med de tekniklösningar för datahantering som de har tillgång till för närvarande. 34 procent planerar att införa lösningar för datavisualisering under de kommande tolv månaderna, och 32 procent planerar att införa självservicelösningar för datahantering.

Den fullständiga rapporten finns att hämta här:

https://www.intersystems.com/industries/business/financial-services/empowering-line-of-business-data-democratization/

Bild på Johan Nordström:

https://drive.google.com/open?id=19pza9GPPfU4oWjmtFEeIHjoRAMMdjugu&authuser=joakim%40cloudberry.se&usp=drive_fs

Om InterSystems

InterSystems som grundades 1978 är den ledande teknikleverantören för kritiska initiativ inom datahantering i hälso- och sjukvård, finans, tillverkande industri och logistik, inklusive applikationer i de flesta ledande globala banker. Företagets dataplattform löser problem med interoperabilitet, prestanda och skalbarhet, såväl i som utanför molnet. InterSystems erbjuder prisbelönt support dygnet runt till kunder och partner i fler än 80 länder. Företag som är privatägt har sitt huvudkontor i Cambridge i Massachusetts i USA, samt 25 kontor i länder.

Läs mer på Technology Solutions for Financial Services

Om WBR Insights

WBR Insights är en del av WBR (Worldwide Business Research), det världsledande företaget vad gäller konferenser med B2B-fokus. Man producerar allt från forskningsbaserade white paper, till rapporter med jämförelser (benchmarking), informationsgrafik och event av typen webinar. Ledstjärnan i arbetet är att hjälpa globala företag i olika branscher att förmedla värdefull information och att uppnå sina strategiska mål.

Läs mer på wbreasearch.com

Senaste Nyheterna Om InterSystems