Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Agile Fractal Grid väljer InterSystems IRIS-dataplattform för att stödja leverans av ren, förnybar och säker el på global skala

Stockholm, 7 juni 2022 - InterSystems, en leverantör av datateknik som hjälper kunder att lösa de mest kritiska problemen med skalbarhet, interoperabilitet och hastighet, meddelade idag ett nytt samarbete med Agile Fractal Grid (AFG) för att utveckla en skalbar datahanteringslösning som möjliggör digitalisering, decentralisering och avkarbonisering av kraftsystem.

– Förnybar energi har betydande fördelar för både slutanvändare och miljön. Vi visste att för att ha en omedelbar inverkan på hur energi levereras, behövde vi arbeta med ett företag som förstår vikten av snabbhet och skalbarhet i hanteringen av energidata. InterSystems kommer att vara en del av vårt teams omvandling av landskapet för förnybar energi och datainfrastruktur, eftersom det är den enda partnern som uppfyller våra krav på databehandling och integration, säger John Reynolds, vd för AFG.

InterSystems och AFG tar itu med branschens behov av prediktiva lösningar för att möjliggöra den nödvändiga omställningen av elnätet. Genom att integrera bearbetningen av dataenergi i realtid, banar InterSystems och AFG vägen för nästa generations distributionsnätverk för data. Den nya plattformens funktioner inkluderar exempelvis:

  • Dataintag som ger extrem genomströmning, prestanda och skala
  • Dataintegration som möjliggör databehandling i vilket format som helst, med vilket protokoll som helst, från vilken källa som helst samt harmoniserar och normaliserar olika data för korrekt analys
  • Inbäddad analys inklusive artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och business intelligence (BI) för att ge insikter i ett stegvis tillvägagångssätt som emulerar naturen
  • Inbäddad interoperabilitet som integrerar data och affärsprocesser mellan system för att möjliggöra optimerad och intelligent orkestrering i realtid

– Eftersom många företagsledare, anläggningsägare och kommunledare fortsätter att utvärdera sina mål för förnybar energi, kommer behovet av att effektivt och säkert hantera energikällor och data bli av största vikt. InterSystems IRIS spelar en avgörande roll i utvecklingen av AFG:s kompletta svit av tjänster, vilket möjliggör energisäkerhet genom kraften i data för att hjälpa organisationer av alla storlekar och sektorer att uppfylla sina mål för förnybar energi, säger Scott Gnau, chef för dataplattformar på InterSystems.

AFG och dess konsortium av över trettio organisationer, grundades för åtta år sedan för att bygga den infrastruktur som behövs för att stödja sin plattform med förnybar energi. Organisationerna verkar inom energi, nätverksteknik och konsultverksamhet, har flyttat från en centraliserad kontroll av elnätet till en gemensam uppkopplad digital marknadsplats för drift, analys och finansiella applikationer.

För mer information om InterSystems IRIS-dataplattform, besök intersystems.com/IRIS.

Om Agile Fractal Grid

Agile Fractal Grid, Inc. (AFG) har skapat en plattform för att hjälpa städer, samhällen på landsbygden och militärbaser, att uppnå energisäkerhet samt uppfylla mål för förnybar energi samtidigt som den ger access till höghastighetsbredband. Tillsammans med sitt ekosystem för ekonomisk utveckling kan AFG hjälpa till att distribuera kluster av mikronät i ett system av system för att bete sig som ett distribuerat verktyg, med förmågan att delta i nätresilienstjänster och energimarknader i stor skala.

RELATED TOPICS

Senaste Nyheterna Om InterSystems