Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.
Resultatbaserad vård

Förbättra samarbetet och skapa anpassning mellan patienter, leverantörer och de som betalar för vården

smiling medical staff in a meeting

Lösningar och teknik för att stödja förändring

Värdebaserad vård är ett koncept som fortsätter att vinna terräng runt om i världen - det är svårt att argumentera för att ge incitament för alla att göra det "rätta". Mekanismerna och detaljerna i de värdebaserade betalningsmodellerna varierar, men de grundläggande elementen är desamma överallt: överenskomna vårdstandarder, incitament för att följa dem och mått på framgång med målet att förbättra resultaten och sänka kostnaderna.

Oavsett var du befinner dig i den värdebaserade vårdkedjan levererar HealthShare den information du behöver för att lyckas:

  • Leverantörerna har omfattande information för att omforma och hantera komplexa vårdprocesser
  • Kunderna har data för att automatisera och effektivisera godkännanden och mätningar och för att effektivare stödja leverantörsnätverk
  • Patienterna har verktyg för att hantera sin egen hälsa och sitt eget välbefinnande
  • Folkhälsomyndigheterna har insyn i hälsoresultaten i hela regionen
  • Medtech-företag har data för att informera om resultatbaserad upphandling

 

 

Hantera populationer och patienter

Du kan hantera högkvalitativ vård för en hel geografisk region, en sjukdomskohort, en medlemsbas eller en patientpanel. Oavsett populationens storlek och komplexitet övervakar HealthShares utökade funktioner för beslutsstöd kontinuerligt ny information. När den upptäcker brister i vården, viktig ny information eller trender som visar att det finns behov av att korrigera kursen, meddelar den vårdgivare och patienter. När data om medicintekniska produkter läggs till klinisk, administrativ och patientgenererad information kan HealthShare generera insikter som visar hur produkten förbättrar resultaten och förhindrar negativa händelser.

Bli ett utbildande hälso- och sjukvårdssystem

För att lyckas med en värdebaserad vård måste man kontinuerligt mäta resultaten och lära sig var man kan förbättra vården och processerna. Med HealthShare och partnerlösningar kan du

  • Mäta kvalitet, resultat och vårdprocess för varje patient i förhållande till bästa praxis
  • Tillämpa prediktiva modeller på data från en kohort för att identifiera de medlemmar av populationen som kommer att gynnas mest av ökad uppmärksamhet
  • Använda mätningar för att informera alla medlemmar i vårdteamet om bästa praxis och tillhandahållandet av personlig, samordnad vård för patienter och deras familjer
  • Utöka varje enskild individs långtidsdokumentation, vilket ytterligare berikar mätningarna och det totala bevismaterialet för att förbättra vården

Överensstämmelse med reglerande program

Ett sätt för oss att stödja er övergång till värdebaserad vård är att hjälpa er att hålla er i överensstämmelse med reglerande program, till exempel:

Relaterade resurser

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.