Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Analyser

Förvandla data till handkingsbara insikter
colorful graphs layered one over another on a screen

Alla datadrivna organisationer har en sak gemensamt: behovet av tillförlitlig, kvalitetsdata och pålitlig analys.

InterSystems teknologier gör det snabbare och enklare att samla in, integrera och normalisera den data som krävs för att optimera beslutsfattande och informera om åtgärder genom analyser. Våra kunder kan integrera ren, frisk data som InterSystems IRIS, InterSystems IRIS for Health, HealthShare eller TrakCare möjliggör med ett stort antal analysverktyg från tredje part, t.ex. Tableau, Microsoft PowerBI och Apache Spark - eller så kan de dra nytta av InterSystems teknikers inbyggda och extra dataanalysfunktioner.

Flexibiliteten innebär att organisationer med ett brett spektrum av behov, från finansiella prognoser till integrerade analyser av hälso- och sjukvården, kan dra nytta av InterSystems verktyg, oavsett vilken miljö de har:

  • Samla in, normalisera, rensa och gör data användbar för att skapa modeller som till exempel kan förespå framtida kostnader så som hälsofall, exempelvis stroke eller kommande lagerbrist.
  • Få insikt i realtid om riskfyllda lån och ingrip med kontoinnehavare för att stärka lånens balansräkning.
  • Distribuera modeller till administratörer och vårdpersonal i deras normala operativa och kliniska arbetsflöden via instrumentpaneler, elektroniska journalsystem eller varningar i realtid.
  • Utnyttja FHIR och andra API:er för att göra insikter tillgängliga i appar för patienter, partners och beslutsfattare för att optimera beslutsfattandet och informera om åtgärder
  • Genomföra föranalytiska, analytiska och postanalytiska faser av laboratoriebearbetningen.
  • Samla in IoT-sensordata och skicka den asynkront till molnet för analys.
  • Samla in data från "smarta" elmätare och analysera dem i realtid för att övervaka och hantera produktion och efterfrågan.
  • Analysera realtidssignaler från verkstadsgolvet så att tillverkarna kan förbättra kvaliteten och effektiviteten, reagera snabbare på händelser samt förutse och undvika problem innan de uppstår.

En insikt utan handling är av ringa värde. Gör din organisation smartare genom att effektivt analysera data för att leverera användbara insikter till de personer som behöver dem, på det sätt de behöver dem, när de behöver dem.

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.