healthshare

Maak beter gebruik van je informatiebronnen

HealthShare Health Insight
HealthShare Health Insight

Laat integrale zorginformatie in je voordeel werken

Of het nu gaat over diagnose, behandeling, welzijn, betere prestaties, betalingen of meer kennis: in de gezondheidszorg draait het om gegevens. Maar zorginformatie is divers, versnipperd en vaak aan verandering onderhevig, en groeit bovendien in een veel hoger tempo dan in andere sectoren. Om die informatie zo goed mogelijk te benutten – voor tijdig inzicht, informatieve lookbacks en voorspellende modellen – heb je een analytisch platform nodig dat de kracht van al die gegevens bundelt in een integraal zorgdossier. InterSystems HealthShare Health Insight is zo’n platform.

Health Insight levert informatie om betere beslissingen te kunnen nemen op basis van geaggregeerde “clean data” in een community-breed, integraal zorgdossier. HealthShare verzamelt en actualiseert dit zorgdossier voortdurend vanuit systemen met elektronische patiëntendossiers (EPD), claimsystemen, gezondheidsinformatienetwerken, sociale zorg en andere bronnen.

Health Insight is uniek in het rechtstreeks leveren van bruikbare informatie aan bestaande klinische en zorgmanagementworkflows. Hiermee lever je effectievere zorg voor patiënten en krijg je tegelijkertijd inzicht in de populaties waarvan die patiënten deel uitmaken.

Toepassingen van Health Insight zijn:

  • Het gebruik van klinische dashboards om kwetsbare patiënten en patiëntgroepen beter te beheren en beter gecoördineerde zorg te leveren
  • Het dichten van hiaten in de zorg door klinische meldingen gebaseerd op gebeurtenis en tijdstip
  • Automatisch dynamische patiëntpopulaties identificeren voor zorgmanagement in de hele gemeenschap, registraties en beheer van de volksgezondheid
  • Aggregatie, normalisering en opschoning van gegevens voor analyse door derden, beslissingsondersteuning en toepassingen van machine learning
  • Beoordeling van de gegevenskwaliteit

Belangrijkste kenmerken

Veilige en goed gecoördineerde zorg vereist tijdig inzicht in de opties voor actie en interventies. Dit soort gesloten kringloopbeheer kan heropname verminderen, zorgen voor minder gevallen van bloedvergiftiging en bij chronische ziektepopulaties de gezondheidskosten per patiënt per maand verlagen. Health Insight maakt dit mogelijk met geautomatiseerde event logic en meldingen die geconfigureerd zijn voor kwesties die van belang zijn voor jou en jouw organisatie. Mensen die ziek zijn kun je zo goed begeleiden en bij gezonde mensen kun je gezond gedrag aanmoedigen.

Infrastructuur voor analytics
Health Insight bevat een compleet analytics-datamodel, infrastructuur en startsets om inzichtelijke gezondheidsanalyses toe te voegen aan je huidige workflows. Door het maatwerk kader kun je het model uitbreiden met andere bronnen en gegevenstypen. Ontwikkelaars hebben SQL-toegang tot deze gegevens en dus volledige vrijheid in het gebruik ervan.

Het uitgebreide model voor gezondheidsanalyses wordt automatisch ingevuld en nagenoeg realtime bijgewerkt via InterSystems HealthShare Information Exchange. Naast gestructureerde gegevens kunnen het datamodel en de analyses ook sociale gezondheidsdeterminanten, zorgplannen en andere tekstuele informatie zoals radiologie- of pathologierapporten omvatten.

Uitgebreide ondersteuning bij beslissingen
Traditionele klinische beslissingsondersteuning biedt begeleiding op basis van de gegevens in het EPD. Health Insight bewaakt jouw complete gezondheids- en zorgecosysteem om dure ongewenste voorvallen te voorkomen en de zorgteams op één lijn te krijgen wat betreft de gewenste resultaten voor personen en populaties. Artsen en zorgmanagers kunnen zich abonneren op meldingen van Health Insight van klinische gebeurtenissen bij specifieke patiënten van de populatie bij voorvallen zoals spoedopnames of afwijkende laboratoriumresultaten.

Naast op gebeurtenissen gebaseerde meldingen, maakt Health Insight gebruik van analyses op basis van tijdsperioden of gebeurtenissen die niet hebben geleid tot meldingen over mogelijke hiaten in de zorg. Veranderingen in de berekende risicoscores kunnen ook aanleiding zijn voor meldingen aan zorgpersoneel en patiënten.

Dynamische populaties
Door één enkele labuitslag, gemiste afspraak of bezoek aan de afdeling spoedgevallen kan een persoon van de ene populatie naar de andere verhuizen. Health Insight automatiseert opdrachten voor populaties en werkt het lidmaatschap dynamisch bij zodat je altijd weet waar je jouw beperkte tijd en middelen op moet concentreren.

Dashboards
Health Insight biedt tools om volledig interactieve dashboards, rapporten, statistische en tekstanalyses en grafieken samen te stellen met samenvattingen en gedetailleerde focus. De startset met dashboards biedt direct voordelen en dient als voorbeeld zodat het gemakkelijker is om je eigen dashboards te maken.

Data Management Application Programming Interfaces (APIs)
The Health Insight toolset lets you develop analytics applications using the data in the HealthShare unified care record. It also includes a library of APIs for populating the Health Insight data model from other data sources. As with all HealthShare solutions, Health Insight understands and supports all relevant healthcare interoperability standards.

Data Management Application Programming Interfaces (API’s)
Met de toolset van Health Insight kun je analytische toepassingen ontwikkelen op basis van de gegevens in het HealthShare-dossier. Het bevat ook een bibliotheek met API’s voor het invullen van het datamodel van Health Insight uit andere gegevensbronnen. Zoals bij alle HealthShare-oplossingen, begrijpt en ondersteunt Health Insight alle relevante standaarden voor interoperabiliteit in de gezondheidszorg.

Gegevensverstrekking
In aanvulling op de eigen rijke analyseomgeving kan Health Insight ook datadiensten leveren aan de rest van je analyseportfolio. Dit omvat conditionering, harmonisatie, normalisering en transportdiensten om actuele, volledige en betrouwbare gegevens te leveren aan andere toepassingen.

Gegevensverzameling voor betrouwbare gegevens
Health Insight traceert en onthult de bron van de gegevens die het bevat, met inbegrip van informatie zoals de sending facility. Op die manier zijn gegevens bekend, kunnen die worden doorgelicht en zijn ze betrouwbaar voor de mensen die ze gebruiken voor besluitvorming.

Meer dan een dienst

Health Insight maakt deel uit van de HealthShare-suite met onderling verbonden zorgoplossingen en kan worden geleverd als beheerde dienst. Om jouw digitale transformatiestrategie te bevorderen, adviseren wij om Health Insight te combineren met InterSystems HealthShare Information Exchange, InterSystems HealthShare Health Insight of InterSystems HealthShare Patient Index.

Klantenservice en educatie

Wanneer je kiest voor de Personal Community, krijg je meer dan alleen technologie. Je krijgt namelijk ook de veelgeprezen klantenondersteuning van InterSystems en uitgebreide opleidingsmogelijkheden. Zoek op Learning.InterSystems.com naar educatief materiaal over Health Insight. Op InterSystems.com/HealthShare vind je meer informatie over Health Insight en alle producten uit de HealthShare-suite.

Zet de volgende stap

Vul dit formulier in en wij nemen contact met je op om je wensen te bespreken en te zien hoe InterSystems jouw organisatie kan helpen haar doelstellingen te bereiken.

Zet de volgende stap

  • Volgens AVG: Door op verzenden te klikken, geef je InterSystems toestemming om bovenstaande persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken, en aangevraagde content naar je op te sturen.

Wij delen je gegevens met niemand.
Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.