Skip to content
Search all InterSystems websites to find anything about our product, search our documentation, and more. Enter a query in the search input above, and results will be displayed as you type.

Global Trust

Vertrouwen opbouwen door informatie te beschermen

Global Trust en jouw organisatie

Vertrouwen speelt een essentiële rol in het succes van elke organisatie. Voor patiënten, klanten, medewerkers en andere belanghebbenden zijn privacy en veiligheid essentiële elementen van vertrouwen. InterSystems voldoet aan of overtreft zelfs wereldwijd alle wettelijke en reglementaire vereisten voor privacy en beveiliging. Het doel van ons Global Trust-programma is om:

  • jouw belofte aan patiënten, klanten, medewerkers en anderen dat hun gegevens vertrouwelijk worden behandeld te ondersteunen;
  • de privacy- en veiligheidsinspanningen voor persoonlijke informatie te verbeteren via onze oplossingen en diensten;
  • ons streven naar het leveren van beschermde en veilige oplossingen en diensten te onderstrepen.

InterSystems geniet al meer dan veertig jaar het vertrouwen van klanten wereldwijd. Onze softwaretechnologie en geïntegreerde oplossingen verwerken uiterst gevoelige informatie van zorginstellingen, financiële instanties, overheidsinstanties en andere bedrijven en zorgen ervoor dat deze informatie beschermd en veilig blijft.

Vertrouwen is de kern van onze bedrijfsfilosofie, van het leveren van waardevolle oplossingen en een zeer degelijke klantenservice tot veilige en geteste code.

Het raamwerk

Global Trust vormt een raamwerk van privacy- en beveiligingscontroles dat in elke organisatie consistent en betrouwbaar kan worden toegepast. Binnen dit raamwerk gaat privacy vooral over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van gegevens. Bij beveiliging ligt de nadruk op vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid

global trust framework, structuring privacy and security controls that can be applied consistently and reliably in any organization

 

Privacy

Verzameling heeft betrekking op de manier waarop de organisatie informatie verzamelt. Gebruik heeft betrekking op de manier waarop de organisatie de informatie verwerkt. Openbaarmaking heeft betrekking op de manier waarop de organisatie de informatie deelt. In onze oplossingen en diensten stemmen wij deze activiteiten af op de huidige wet- en regelgeving voor de sectoren waarin we actief zijn, zoals de zorg of de financiële dienstverlening. Bij de implementatie van onze oplossingen en diensten splitsen we het proces op in verschillende delen om mensen, processen en technologie effectief in te zetten en de beste resultaten te leveren.

Beveiliging

Vertrouwelijkheid heeft betrekking op de manier waarop de organisatie de toegang tot informatie controleert. Integriteit heeft betrekking op de manier waarop de organisatie up-to-date en nauwkeurige informatie bijhoudt. Beschikbaarheid heeft betrekking op de manier waarop de organisatie ervoor zorgt dat informatie beschikbaar is wanneer die nodig is. Net als bij privacy stemmen we onze oplossingen en diensten af op de geldende regelgeving in de sectoren waarin we actief zijn. Ook hier splitsen we het implementatieproces op in verschillende delen op basis van de mensen, processen en technologie die onze oplossingen en diensten het beste ondersteunen.

Global Trust-beleid

Het Global Trust-beleid van InterSystems biedt beschermingsmaatregelen en garanties via onze mensen, processen en technologieën om rechtmatig gebruik, correcte openbaarmaking en minimaal contact met persoonlijke, gevoelige of vertrouwelijke informatie te waarborgen. In het kader van dit Global Trust-beleid omvat persoonlijke informatie alle gegevens die hetzij (i) een persoon identificeren of kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren, contact met een persoon op te nemen of een persoon te lokaliseren, of (ii) betrekking hebben op een persoon wiens identiteit direct of indirect kan worden afgeleid, met inbegrip van alle informatie die aan die persoon gekoppeld is of kan worden, ongeacht de eigenschappen of status van die persoon. Dit beleid versterkt onze wereldwijde Global Trust-processen, ongeacht of InterSystems een betrokken organisatie, een verwerker van persoonsgegevens, een verwerkingsverantwoordelijke, een gegevensverwerker, een zakenpartner of een betrokken entiteit is.

Beleid voor gegevensbescherming, privacy en beveiliging

Meer informatie over Global Trust

Privacy en veiligheid zijn geen tastbare producten. Je kunt ze niet aanraken of op een plank zetten. Toch zijn ze van cruciaal belang voor het succes van je organisatie. Privacy en beveiliging hebben betrekking op de instelling en werkwijze binnen je organisatie: de cultuur, het beleid en de procedures, ondersteund door de nodige technologie.

InterSystems gaat graag met je in gesprek over de cultuur en technologie van Global Trust. Stuur een e-mail naar: GlobalTrust@intersystems.com. Onze functionaris voor gegevensbescherming vertelt je graag hoe wij omgaan met vertrouwen en hoe we jou kunnen helpen het vertrouwen binnen jouw organisatie te waarborgen.

Aanvullende materialen

Global Trust en jouw organisatie
Vertrouwen is de kern van onze bedrijfsfilosofie, van het leveren van waardevolle oplossingen en een zeer degelijke klantenservice tot veilige en geteste code.

Meer informatie
Whitepaper over beveiligingspraktijken voor beheerde diensten
In deze whitepaper lees je meer over onze beveiligingspraktijken met betrekking tot de InterSystems Managed Services-omgeving.

Meer informatie
Beleid voor veilige codeerpraktijken
Dit beleid belicht specifieke aspecten van onze ontwikkelings- en kwaliteitsprocessen met betrekking tot het onderhouden en leveren van veilige producten.

Meer informatie
Overzicht van de Secure Development Lifecycle
Dankzij de InterSystems Secure Development Lifecycle (SDLC) leveren we veilige producten en diensten aan onze klanten en eindgebruikers.

Meer informatie
Melding van een mogelijk veiligheidslek
In aanvulling op onze ontwikkelings- en kwaliteitsprocessen bieden we de mogelijkheid om veiligheidslekken in en privacyproblemen met onze producten te melden.

Meerinformatie
AVG-verklaring van InterSystems
Deze AVG-verklaring vormt een addendum bij de licentieovereenkomsten en eventuele relevante serviceovereenkomsten voor InterSystems-producten om contractuele naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 te waarborgen.


Meer informatie
Voorwaarden voor het delen van informatie
Informatiebeveiliging en privacy zijn belangrijke aandachtspunten voor InterSystems bij de interactie met onze klanten, partners en andere partijen. De voorwaarden voor het delen van informatie zijn van toepassing op alle partijen die informatie bekendmaken of mededelen aan InterSystems Corporation en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.

Meer informatie
Informatie en releaseopmerkingen over InterSystems-producten
Informatie over huidige en eerdere releases van InterSystems-producten, waaronder InterSystems IRIS®, Caché, Ensemble en HealthShare

Meer informatie
Minimaal ondersteunde productversie
Deze pagina geeft een overzicht van de minimaal ondersteunde versies van InterSystems IRIS®, Caché, Ensemble en HealthShare per platform.

Meer informatie
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
InterSystems is zich bewust van haar rol op de wereldmarkt. Om de maatschappelijke impact van haar bedrijfsactiviteiten voortdurend te verbeteren, verbindt InterSystems zich ertoe specifieke nalevings- en governanceprincipes na te leven, die onder meer betrekking hebben op loonkwesties, discriminatie en arbeidsomstandigheden.

Meer informatie
Verklaring over de gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU
Als organisatie die zakendoet in het Verenigd Koninkrijk, heeft InterSystems een intern onderzoek uitgevoerd om te bepalen welke gevolgen het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU heeft voor onze zakelijke verplichtingen aan onze klanten.

Meer informatie
TrakCare (Italiaanse versie) Verklaring van conformiteit als medisch hulpmiddel
De TrakCare-softwareoplossing is in overeenstemming met Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen, zoals gewijzigd bij 2007/47/EG. Download de Conformiteitsverklaring.

Meer informatie
CAIQ over de HealthShare AWS Italia-oplossing
Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) v3.1 van de Cloud Security Alliance (CSA) over de HealthShare AWS Italia-oplossing, met inbegrip van de beveiligings-, controle- en proceskwesties voor de specifieke use cases op HealthShare, waaronder Unified Care Record (UCR), Health Connect en Clinical Viewer.

Meer informatie