Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Waardevermeerdering met sociale determinanten van gezondheid

De hiaten in de data opvullen om de hiaten in de zorg te dichten

Klinische zorg bepaalt slechts zo'n 20% van de algemene gezondheidstoestand van een individu. De rest komt voort uit sociale determinanten, zoals onstabiele huisvesting, onzekere voedselvoorziening, inkomen, gedrag, en familie- en gemeenschapsbanden. Bewustwording en begrip van sociale determinanten van gezondheid bieden een belangrijke kans om zorgplannen en de gezondheid en het welzijn in het algemeen te verbeteren.

Infographic - Social Determinates of Health

Waar is de data?

Anekdotische programma's zoals gezondheidscoaches, beter vervoer voor zorg en investeringen in huisvesting voor lage inkomens hebben geleid tot minder bezoeken aan SEH's, minder heropnames en een betere gezondheidsstatus. Toch zijn er maar weinig programma's die nauwkeurig zijn gemeten en waarvan is aangetoond dat ze op grote schaal waarde opleveren. Er zijn ook weinig aanwijzingen voor hoe de problemen bij het verzamelen en beheren van data over sociale gezondheidsdeterminanten moeten worden opgelost om dergelijke metingen te ondersteunen.

Amerikaanse ziekenhuizen investeerden in één jaar 95 miljard dollar in sociale diensten1
De investeringen die ziekenhuizen doen in sociale diensten zijn uiteraard belangrijk. Maar zijn ze ook effectief? Wat verandert er? Cynthia Burghard, onderzoeksdirecteur bij IDC, vindt het nu tijd om de doeltreffendheid van dit soort investeringen te meten. Ook hebben artsen volgens haar analytics en metingen nodig op basis van uitgebreide, schone data om sociale determinanten te kunnen gebruiken om de gezondheid te verbeteren.

1 Mei 2019, Ernst and Young report, "Estimates of the federal revenue forgone due to the tax-exemption of non-profit hospitals compared to the community benefit they provide, 2016."

https://www.aha.org/system/files/media/file/2019/05/estimate-federal-revenue-forgone-due-to-tax-exemption-non-profit-hospitals-compared-to-community-benefit-they-provide-2016-report.pdf
Opmerking: De 95 miljard dollar omvat waarschijnlijk oninbare vorderingen en gratis zorg.

Meer informatie

Gebruik de bronnen hieronder om de beste manieren te vinden om sociale determinanten van gezondheid te verwerven, deze op te schonen en ze te gebruiken in de zorgplanning en -verlening.

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required

By submitting your business contact information to InterSystems through this form, you acknowledge and agree that InterSystems may process this information, for the purpose of fulfilling your submission, through a system hosted in the United States, but maintained consistent with any applicable data protection laws.** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.