Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.
Uitkomstgerichte zorg

Verbeter de samenwerking en afstemming tussen patiënten, zorgverleners, leveranciers en betalers

smiling medical staff in a meeting

Oplossingen en technologie die verandering ondersteunen

Uitkomstgerichte zorg is een concept dat wereldwijd steeds meer aandacht krijgt. Er valt weinig in te brengen tegen het bieden van stimulansen om te zorgen dat iedereen om het 'juiste' doet. De mechanismen en specifieke kenmerken van op waarde gebaseerde betalingsmodellen variëren, maar de basiselementen zijn overal hetzelfde: overeengekomen zorgstandaarden, stimulansen om deze te volgen en maatstaven voor succes met als doel de resultaten te verbeteren en de kosten te verlagen.

Waar in de waardegebaseerde zorgketen je je ook bevindt, HealthShare levert de informatie die je nodig hebt voor de beste resultaten:

  • Zorgverleners beschikken over uitgebreide informatie om complexe zorgprocessen opnieuw vorm te geven en te beheren.
  • Betalers beschikken over de data om goedkeuringen en metingen te automatiseren en te stroomlijnen en om netwerken van zorgverleners effectiever te ondersteunen.
  • Patiënten beschikken over de tools om hun eigen gezondheid en welzijn te beheren.
  • Volksgezondheidsinstanties hebben zicht op gezondheidsuitkomsten in een hele regio.
  • Medisch-technologische bedrijven beschikken over data voor uitkomstgerichte contracting.

 

 

Populaties en patiënten beheren

Je kunt hoogwaardige zorg beheren voor een hele geografische regio, een ziektecohort, een ledenbestand of een patiëntenpanel. De uitgebreide beslissingsondersteunende mogelijkheden van HealthShare monitoren voortdurend nieuwe informatie, ongeacht de grootte en complexiteit van de populatie. Wanneer hiaten in de zorg, belangrijke nieuwe informatie of trends worden geconstateerd die erop wijzen dat bijsturing noodzakelijk is, worden zorgverleners en patiënten op de hoogte gebracht. En wanneer data van medische hulpmiddelen wordt toegevoegd aan klinische, administratieve en door patiënten gegenereerde informatie, kan HealthShare inzichten genereren die aantonen hoe het hulpmiddel uitkomsten verbetert en ongewenste voorvallen voorkomt.

Een lerend zorgsysteem worden

Waardegedreven zorg kan alleen succesvol zijn als resultaten voortdurend worden gemeten en er wordt gekeken waar verbeteringen in zorg en processen kunnen worden aangebracht. Met HealthShare en partneroplossingen kun je:

  • de kwaliteit, de uitkomst en het zorgproces voor elke patiënt meten in vergelijking met best practices;
  • voorspellende modellen toepassen op de data van een cohort om te bepalen welke leden van de populatie het meeste baat zullen hebben bij meer aandacht;
  • metingen gebruiken om alle leden van het zorgteam te informeren over best practices en de levering van gepersonaliseerde, gecoördineerde zorg voor patiënten en hun familie;
  • het longitudinale dossier van elk individu uitbreiden om metingen te verrijken, het totale feitenmateriaal uit te breiden en zo de zorg verder te verbeteren.

Naleving van regelgevingsprogramma's

Een van de manieren waarop we je helpen bij de overstap naar waardegedreven zorg, is door je te helpen om te blijven voldoen aan regelgevingsprogramma's, waaronder:

Gerelateerde bronnen

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required

By submitting your business contact information to InterSystems through this form, you acknowledge and agree that InterSystems may process this information, for the purpose of fulfilling your submission, through a system hosted in the United States, but maintained consistent with any applicable data protection laws.** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.