Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.
Business team collaborates on a financial report on a Microsoft Surface Pro

Business 360 voor financiële dienstverleners

Een nauwkeurig en actueel 360-gradenbeeld van de klant is essentieel voor financiële organisaties om te kunnen concurreren en succesvol te zijn.

Overzicht van Business 360

Financiële dienstverleners hebben al lang geleden ingezien dat business units binnen de organisatie met een volledig, nauwkeurig en actueel overzicht van hun gedistribueerde bedrijfsdata op andere manieren kunnen samenwerken, concurreren, klanten bedienen en beslissingen nemen. Het is echter vaak veel complexer om een datagestuurde organisatie te worden dan bedrijfsleiders denken, en het wordt steeds moeilijker om de juiste data te leveren voor kritieke bedrijfsbehoeften.

InterSystems® maakt de overstap naar een digitale, datagestuurde aanpak mogelijk door bedrijfsleiders en hun teams in staat te stellen optimaal te profiteren van een 360-gradenbeeld van bedrijfsdata, wat allerlei voordelen oplevert, zoals:

  • betere ondersteuning van de besluitvorming
  • betere naleving
  • krachtig risicobeheer
  • hogere omzet
  • betere operationele veerkracht
  • versnelde innovatie

De uitdaging

Financiële dienstverleners hebben grote moeite om een volledig, accuraat en actueel beeld te krijgen van de data die ze nodig hebben om hun bedrijf te runnen. Nu steeds meer producten, diensten en bedrijfsprocessen op wereldwijde schaal digitaal worden geleverd, wordt er meer data gegenereerd dan ooit tevoren.

Gesilode systemen over meerdere afdelingen leiden vaak tot inconsistente, ongelijksoortige data die moeilijk te interpreteren is. Deze problemen worden nog verergerd doordat organisaties steeds meer applicaties en databronnen toevoegen en doordat de vraag van gebruikers om nieuwe use cases te ondersteunen, toeneemt.

Veel organisaties hebben een te complexe data-infrastructuur opgebouwd die steunt op een onsamenhangende reeks technologieën voor datamanagement, semantische lagen, datapijplijnen, data-integratie en analytics, waardoor het moeilijk is om tijdig informatie en inzichten te verkrijgen op een manier die gemakkelijk te interpreteren en te delen is.

Hierdoor is het voor organisaties moeilijk om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in te spelen op cruciale zakelijke kansen, te voldoen aan veranderende regelgeving voor de sector en een nauwkeurig inzicht te krijgen in risico's en beslissingen met betrekking tot financiële data.

De oplossing

InterSystems Business 360 sources and applications diagram
 

InterSystems Business 360 biedt financiële dienstverleners van elke grootte een betere, snellere en eenvoudigere manier om informatie te ontsluiten uit ongelijksoortige datasilo's, samenwerking te bevorderen en line-of-business managers toegang te geven tot betere inzichten vanuit de hele organisatie.

De oplossing maakt gebruik van een nieuwe, innovatieve architectonische benadering, de smart data fabric, die een overkoepelende en niet-disruptieve laag biedt die informatie uit bronsystemen on demand verbindt en toegankelijk maakt. De oplossing is ideaal voor complexe dataomgevingen en voorkomt vertragingen die leiden tot fouten, gemiste kansen en beslissingen op basis van verouderde of onvolledige data.

De oplossing ontsluit en harmoniseert on demand data uit bestaande systemen en silo's binnen en buiten de organisatie en zorgt ervoor dat de informatie zowel actueel als accuraat is.

Het bevat zowel realtime event- en transactiedata als historische data, biedt zakelijke gebruikers selfservice analytics-mogelijkheden, waardoor bedrijfsleiders op het moment zelf beslissingen kunnen nemen, en pakt de beperkingen van eerdere benaderingen aan, zoals data lakes, data warehouses, statische rapporten en dashboards.

InterSystems Business 360 biedt line-of-business gebruikers en data stewards toegang tot de data die nodig is voor analytics en inzichten door zich te richten op data van verschillende domeinen en functies binnen een organisatie. Dit maakt het een echt allesomvattend instrument voor een 360-gradenbeeld van meerdere gebieden, waaronder handelsactiviteiten, klanten, regio's, risico, kapitaal en beheerd vermogen.

Anders dan bij statische dashboards kunnen zakelijke gebruikers met self-service analytics de data vrij verkennen, ad-hocvragen stellen en op basis van de eerste resultaten verder inzoomen via aanvullende query's. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om geavanceerde analytics en machine learning te integreren in interactieve dashboards en rapportageschermen om nog meer inzichten op te doen.

Belangrijkste voordelen van Business 360 voor financiële dienstverleners

Geïnformeerde besluitvorming op basis van actuele data
Neemt transactionele data in realtime op en elimineert vertragingen bij de toegang tot data die is opgeslagen in productieapplicaties en datasilo's, zodat bedrijfsleiders beslissingen kunnen nemen op basis van nauwkeurige en actuele data, in plaats van data die weken oud is, zodat fouten en gemiste zakelijke kansen worden voorkomen.
Self-service voor zakelijke gebruikers
Anders dan statische dashboards biedt dynamische self-service mogelijkheden waarmee zakelijke gebruikers de data kunnen verkennen, ad-hocvragen kunnen stellen en op basis van de eerste resultaten op een interactieve en iteratieve manier verder kunnen gaan via aanvullende query's, waardoor de afhankelijkheid van IT tot een minimum wordt beperkt.
Meer gevarieerde data voor betere inzichten
Omvat meer data uit meer bronnen voor een completer en uitgebreider beeld van het bedrijf en meer inzichtelijke analytics.
Advanced analytics, inclusief machine learning
Maakt het mogelijk om advanced analytics, zoals machine learning, business intelligence, natuurlijke-taalverwerking, bedrijfsregels en voorspellende modellen, op te nemen in realtime processtromen, dashboards en rapportages, zodat het bedrijf betere inzichten krijgt om de besluitvorming te sturen en te begrijpen wat er is gebeurd, waarom het is gebeurd en wat er waarschijnlijk gaat gebeuren.

InterSystems IRIS
InterSystems IRIS® is datamanagementsoftware van de nieuwste generatie die onze Business 360-oplossing voor een breed scala aan klanten van financiële dienstverleners mogelijk maakt

Gerelateerde use cases

Use Case
Een nauwkeurig en actueel 360-gradenbeeld van de klant is essentieel voor financiële organisaties om te kunnen concurreren en succesvol te zijn.
Use Case
InterSystems Institutional Client 360 biedt de essentiële inzichten die nodig zijn om je institutionele klantenbestand te behouden, van dienst te zijn en uit te breiden.
Use Case
InterSystems biedt een realtime, bidirectionele gateway tussen cloudgebaseerde fintech-applicaties en de productieapplicaties en data van klanten.

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required

By submitting your business contact information to InterSystems through this form, you acknowledge and agree that InterSystems may process this information, for the purpose of fulfilling your submission, through a system hosted in the United States, but maintained consistent with any applicable data protection laws.** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.