Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Dåliga data kostar hälso- och sjukvårdsorganisationer miljontals kronor

En vitbok från Sage Growth Partners

Hur mycket skulle en typisk sjukvårdsorganisation kunna spara genom att förbättra sin datahantering?

Att hantera överflödet av olika data och datakällor med en rad olika tekniska infrastrukturer slösar bort knappa resurser och bidrar till sämre kliniska och affärsmässiga beslut.

Läs det nya whitepaperet från Sage Growth Partners, "The Hidden Costs of Bad Healthcare Data", för att lära dig mer:

  • Vilka faktorer förvärrar problemet med dåliga data?
  • Vad är en smart datatäkt för hälso- och sjukvård?
  • Hur ett typiskt hälsovårdssystem med 2 000 bäddar kan spara över 42 miljoner dollar på bara tre år

Ladda ner vitboken

** Genom att kryssa här ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems-produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att kryssa här ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems-produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.