Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

Minsta versioner som stöds

I följande tabell beskrivs de lägsta stödda versionerna av InterSystems IRIS Data Platform™, Caché, Ensemble och HealthShare per plattform. För alla plattformar, om inte annat uttryckligen anges, är den minsta stödda versionen den senaste underhållsversionen av den större versionen som visas.

Teknisk assistans finns tillgänglig dygnet runt för alla versioner, oavsett datum för utgivning. För versioner som är äldre än 2 år (4 år vid säkerhetskorrigeringar) är support begränsat till "bästa möjliga". InterSystems kan inte garantera kritiska korrigeringar eller lösningar för utgåvor som är äldre än den senast stödda versionen. Vi är övertygade om att våra kunder får bättre stabilitet och prestanda med aktuella versioner.
 

ProduktGäller från och med den 1 juli 2021Gäller från och med den 1 juli 2022
InterSystems IRIS-dataplattform2019.12020.1
InterSystems IRIS for Health2019.12020.1
HealthShare2019.12020.1
Caché2018.12018.1
Ensemble2018.12018.1

För mer information, se dokumentet Supportplattform, som innehåller information om server- och molnplattformar.

För alla plattformar, om inte annat uttryckligen anges, är den minsta stödda versionen den senaste underhållsversionen av den större versionen som visas.

Detta är inte en garanti för framtida versioner. Kan ändras utan förvarning