Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Vad är en smart dataväv?

Smart Data Fabric

Dina data är ett värdefullt råmaterial, men har den nått sin fulla potential?

I takt med att företagsdata växer i volym och komplexitet har lösningarna utvecklats.

InterSystems IRIS gör det enklare att implementera en smart dataväv för att stödja ett brett spektrum av affärsinitiativ med mindre ansträngning och snabbare värdetillväxt.

  • Förenklar arkitekturer
  • Inkluderar inbäddad analys
  • Stödjer tillämpningar i realtid och nära realtid
  • Integreras med befintlig teknik
  • Möjliggör flexibla distributionsalternativ
RELATERADE ÄMNEN

Other Resources You Might Like