Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Produkter från tredje part

InterSystems produkter innehåller och inkluderar olika programvaror och innehåll från tredje part och öppen källkod. Din användning av varje produkt från tredje part och öppen källkod omfattas av de villkor som gäller för produkten i fråga.

Vi har strävat efter att nedan identifiera de väsentliga produkter från tredje part och öppen källkod som införlivats, inkluderats eller levererats med en InterSystems produkt samt var de villkor som gäller för varje produkt från tredje part och öppen källkod finns.

InterSystems kommer att uppdatera denna lista från tid till annan. Du uppmanas att regelbundet kontrollera den här URL:n, särskilt när du övergår till en aktuellare version av en InterSystems-produkt.

InterSystems Produkt(A)Inbäddade produkter med öppen källkod
InterSystems IRIS 2021.1Länk

 

Tredjepartsprodukt(B)

Ägare

Användarvillkor

InterSystems API Manager: IAM / IAM-förlängningKong Inc.Länk
AtScale programvara (C)AtScale, Inc.Under förutsättning att InterSystems licensvillkor följs

(A) Dessa länkade filer listar produkter från tredje part (mestadels öppen källkod) som är inbäddade i våra produkter.
(B) Tredjepartsprodukt ingår endast om det anges i ditt licensavtal, om inget annat anges nedan.
(C) Ingår i produkten InterSystems IRIS Adaptive Analytics.