Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.
InterSystems kunskapsportal

Kom i kontakt med kollegor och få tillgång till artiklar, utbildningsmöjligheter, verktyg och andra resurser för att öka din expertis inom InterSystems teknik.

Få ut den fulla kraften i InterSystems teknik med kontinuerlig utbildning, inklusive:
Utbildning i klassrum med lärare
Online utbildning i din egen takt
InterSystems Öppna Universitet

Bloggar: PULSE och Data Excellence

Resurser

Certifieringsprov enligt branschstandard visar att du behärskar vår teknik, bland annat:
HealthShare Health Connect HL7 Interface Specialist
HealthShare Unified Care Record Technical Specialist
InterSystems IRIS Core Solutions Developer Specialist