Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

Den digitala ytterdörren

En IDC-rapport

Konsumenterna tar snabbt till sig ny teknik som är utformad för att göra deras liv enklare - från nätbanker till leverans av matvaror. När konsumenterna har ett val väljer de bekvämlighet, även om det är dyrare. Denna förändring i konsumenternas förväntningar ställer den traditionella affärsmodellen för hälso- och sjukvården på huvudet.

Konceptet med den digitala ytterdörren är svaret på frågan om en mer bekväm, tillgänglig och konsumentorienterad vårdupplevelse inom hälso- och sjukvården. Det är ett hälso- och sjukvårdssystems digitala ingång för att hjälpa till att koppla samman vårdgivare och patienter inom alla tjänstegrenar och användningsområden.

I denna IDC-rapport förklarar forskningschef Mutaz Shegewi varför en digital ingång är viktigare än någonsin och hur man planerar för den, bland annat:

  • Affärsfall
  • Intressenter
  • Förväntade resultat

Ladda ner rapporten

** Genom att kryssa här ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems-produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att kryssa här ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems-produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.