Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Den digitala ytterdörren

En IDC-rapport

Konsumenterna tar snabbt till sig ny teknik som är utformad för att göra deras liv enklare - från nätbanker till leverans av matvaror. När konsumenterna har ett val väljer de bekvämlighet, även om det är dyrare. Denna förändring i konsumenternas förväntningar ställer den traditionella affärsmodellen för hälso- och sjukvården på huvudet.

Konceptet med den digitala ytterdörren är svaret på frågan om en mer bekväm, tillgänglig och konsumentorienterad vårdupplevelse inom hälso- och sjukvården. Det är ett hälso- och sjukvårdssystems digitala ingång för att hjälpa till att koppla samman vårdgivare och patienter inom alla tjänstegrenar och användningsområden.

I denna IDC-rapport förklarar forskningschef Mutaz Shegewi varför en digital ingång är viktigare än någonsin och hur man planerar för den, bland annat:

  • Affärsfall
  • Intressenter
  • Förväntade resultat

Ladda ner rapporten

** Genom att kryssa här ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems-produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att kryssa här ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems-produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.