Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Cambio Connect 2024

Hur realiserar vi ekosystemet och skapar ökat värde i vården?

7 - 8 februari finns det goda möjligheter att lära sig mer om digitalisering och effektiv användning av data inom hälso- och sjukvården. Då hålls konferensen Cambio Connect 2024 på Clarion Hotel Arlanda. InterSystems som är partner och utställare vid konferensen medverkar även med programpunkten “Hur realiserar vi ekosystemet och skapar ökat värde i vården?” Passa på att lära dig mer om moderna lösningar för vården, tillsammans med andra aktörer i vård-Sverige.

Digitalisering inom vården, är ett mångfacetterat område som ställer krav på en sammanhållen, underliggande bas i form av ett ekosystem. Enkelt uttryckt handlar det om samverkande teknik- och processlösningar som ombesörjer vårdkvalitet, patientupplevelser, lag- och regelefterlevnad, personlig integritet, och effektivitet.

En viktig del av ett sådant ekosystem är en enhetlig teknikplattform för att integrera och hantera data, tillämpa viktiga standarder, kontrollera att lagar och regler följs och, självklart, erbjuda effektiva digitala lösningar för de arbetsuppgifter som är relevanta inom vården.

Det behövs också rätt attityder, utvecklade samarbeten mellan olika vårdaktörer, inom ”mjuka” områden. Även sådana aspekter kan underlättas med en ändamålsenlig teknikplattform som bottenplatta.

Det här kommer InterSystems att beskriva under presentationen “Hur realiserar vi ekosystemet och skapar ökat värde i vården?” på Cambio Connect 2024, som hålls den 8 februari, klockan 10.50. Presentationen hålls tillsammans med Cambio som arrangerar konferensen.

Det ekosystem som beskrivs är både för att hantera gamla utmaningar och för att skapa nya möjligheter. De kanske tydligaste exemplen på nya möjligheter inom vården är att använda AI, maskininlärning och avancerad dataanalys för konkreta, nyttoskapande arbetsuppgifter. Gemensamt för de lösningarna är vikten av datahantering, inte minst att kunna integrera och tillgängliggöra alla de olika datakällor som används inom vården.

Förutom InterSystems medverkan kommer ett flertal framstående personer inom svensk hälso- och sjukvård kommer att bjuda på spännande presentationer under Cambio Connect 2024. Väl mött på Arlanda!

Agenda Cambio Connect 2024