Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

InterSystems Ensemble Technology

technology

Diagram with blocks showing components of InterSystems Ensemble product

Inbyggt arkiv för data och meddelanden

Ensemble använder InterSystems Caché som ett inbyggt arkiv för alla delar av den integrerade lösningen, alla meddelanden och alla permanenta data. Dina integrerade lösningar drar nytta av högpresterande databehandling, garanterad leverans av meddelanden, återupptagande av avbrutna affärsprocesser, analys av både realtidsdata och historiska data samt den tillförlitlighet som tillhandahålls av vår eleganta och kostnadseffektiva teknik för spegling av databaser.

Bibliotek och ramverk för adaptrar

Ensemble-adaptrar ger omedelbar anslutning och datatransformationer för paketerade program, databaser, industristandarder, protokoll och tekniker - inklusive SQL, HL7, SOAP, HTTP, FTP, SAP, TCP, LDAP, Pipe, Telnet och e-post. Objektföreträde och SOAP-tjänster minimerar den insats som krävs för att bygga eventuella anpassade adaptrar. Med hjälp av Ensembles enhetstestningstjänst kan anpassade adaptrar testas utan att först behöva slutföra hela projektet.

Meddelandemotor

Ensemble-motorn för meddelandehantering erbjuder garanterad leverans av meddelanden, innehållsbaserad routning, högpresterande omvandling av meddelanden och stöd för både synkrona och asynkrona interaktioner. Ensemble har en grafisk editor för arrangering av affärsprocesser, en motor för affärsregler och en arbetsflödeseditor som gör att du kan automatisera dina företagsövergripande affärsprocedurer eller skapa nya sammansatta applikationer. Med stöd i världsklass för XML, SOAP och REST är Ensemble perfekt för att skapa en Enterprise Service Bus (ESB) eller använda en tjänsteorienterad arkitektur (SOA).

Instrumentpaneler i realtid

Med Ensemble kan du enkelt bygga och integrera instrumentpaneler i dina integrerade lösningar. Använd instrumentpaneler för övervakning av affärsverksamhet, varningar eller för att analysera trafik som passerar genom Ensemble för att ge affärsinformation och händelsebearbetning i realtid.

Förvaltning från början till slut

Ensembles webbläsarbaserade hanteringsportal ger enkel åtkomst till information om dina integrerade lösningar, inklusive alla meddelanden, processtillstånd och metadata som fångats från arbetssystem. Vid behov underlättas felsökning av Visual Trace-funktionen, som ger administratörer möjlighet att spåra meddelanden och undersöka deras innehåll när de rör sig i systemet.

Säkerhetsmodell

Säkra data i vila och data i rörelse samtidigt som du minimerar belastningen på applikationens prestanda.

Utveckling av lösningar

InterSystems Atelier är vår Eclipse-baserade utvecklingsmiljö för anslutning, utveckling och arrangering samt för att bygga mobila och/eller webbaserade användargränssnitt. Det gör att du snabbt kan bygga uppkopplade lösningar med hjälp av de verktyg och tekniker som passar bäst för dina behov.

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.