Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.
Bygg en resultatövervakning för resultatbaserad upphandling med InterSystems IRIS for Health
Presenterad av Jeff Morgan
0:00 / 0:00
Video Companion

Många medicintekniska företag ingår strategiska avtal - för olika typer av värde- eller resultatbaserade vårdinitiativ.

Titta på den här sessionen och demonstrationen för att lära dig hur du kan bygga en prestandamonitor med InterSystems IRIS for Health för att spåra mätvärden och resultat för dessa program i realtid - genom att ansluta till flera journalsystem och bearbeta relevanta hälsodata med komplex logik på ett lättviktigt och effektivt sätt.

Videokapitel

0:00 - Introduktion
1:45 - Introduktion till InterSystems IRIS for Health
2:19 - InterSystems IRIS for Health Agent
3:55 - Processflöde
5:38 - Start av teknisk demonstration
6:03 - Produktion
7:33 - BPL
8:50 - Kontrollpanel
9:21 - Sammanfattning/avslutning

laptop screen with various graphs displayed on the screen

InterSystems MedTech-partners utnyttjar vår teknik och erfarenhet för att främja affärsinitiativ och marknadsandelar, bland annat:

teal checkmark
Uppkopplade data från kliniska enheter med hjälp av standardbaserad driftskompatibilitet
teal checkmark
Resultatbaserad avtalsövervakning
teal checkmark
Analyser för att optimera enhetens prestanda
teal checkmark
Register för underhåll av regler och utrustning