Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Förbättra värdet med sociala bestämningsfaktorer för hälsa

Fyll dataklyftorna för att minska klyftorna i vården

Den kliniska vården avgör endast cirka 20 % av en individs totala hälsotillstånd. Resten kommer från sociala faktorer, såsom husrum, osäkerhet gällande mat, ekonomi, beteenden samt familje- och samhällsförhållanden. Medvetenhet om och förståelse för sociala bestämningsfaktorer för hälsa utgör en viktig möjlighet att förbättra vårdplaner och den allmänna hälsan och välbefinnandet.

Infographic - Social Determinates of Health

Var finns datan?

Program med hälsocoacher, förbättrade transporter till vården och investeringar i bostäder för låginkomsttagare, har lett till färre akutbesök, färre återinläggningar och bättre hälsostatus. Ändå är det få program som har mätts noggrant och visat att de ger värde i stor skala. Det finns också få anvisningar om hur man ska lösa utmaningarna med att samla in och hantera uppgifter om sociala bestämningsfaktorer för hälsa för att stödja sådana mätningar.

Under ett år investerade amerikanska sjukhus 95 miljarder dollar i sociala tjänster1
Sjukhusens investeringar i sociala tjänster är naturligtvis viktiga. Men är den effektiv? Vad ändrar den? Cynthia Burghard, forskningsdirektör på IDC, menar att det är dags att mäta effektiviteten av den typen av investeringar. Och för att kunna använda sociala faktorer för att förbättra hälsan behöver kliniker analyser och mätningar som bygger på omfattande och ren data.

1 maj 2019, rapport från Ernst and Young, "Estimates of the federal revenue forgone due to the tax-exemption of non-profit hospitals compared to the community benefit they provide, 2016."

https://www.aha.org/system/files/media/file/2019/05/estimate-federal-revenue-forgone-due-to-tax-exemption-non-profit-hospitals-compared-to-community-benefit-they-provide-2016-report.pdf
Anmärkning: Siffran 95 miljarder dollar inkluderar troligen osäkra fordringar och gratis vård.

Läs mer

Använd resurserna nedan för att hjälpa dig att hitta de bästa sätten att skaffa, rena och använda sociala bestämningsfaktorer för hälsa i planeringen och tillhandahållandet av vård.

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.