Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

Analyser

Förvandla data till användbara insikter
abstract analytics graph

Alla datadrivna organisationer har en sak gemensamt: behovet av tillförlitliga data av hög kvalitet och pålitliga analyser.

InterSystems teknik gör det snabbare och enklare att samla in, integrera och normalisera de data som krävs för att optimera beslutsfattandet och informera om åtgärder genom analyser. Våra kunder kan integrera de rena, friska data som InterSystems IRIS, InterSystems IRIS for Health, HealthShare eller TrakCare möjliggör med ett stort antal analysverktyg från tredje part, t.ex. Tableau, Microsoft PowerBI och Apache Spark - eller så kan de dra nytta av InterSystems teknikers inbyggda och extra dataanalysfunktioner.

Flexibiliteten innebär att organisationer med ett brett spektrum av behov, från finansiella prognoser till integrerade analyser av hälso- och sjukvården, kan dra nytta av InterSystems verktyg, oavsett vilken miljö de har:

  • Samla in, normalisera, rensa och göra data användbara för att skapa prediktiva modeller som till exempel kan förutsäga framtida kostnader, hälsohändelser som stroke eller kommande lagerbrist.
  • Få insikt i realtid om riskfyllda lån och ingrip med kontoinnehavare för att stärka lånens balansräkning.
  • Distribuera prediktiva modeller till administratörer och vårdpersonal i deras normala operativa och kliniska arbetsflöden via instrumentpaneler, elektroniska journalsystem eller varningar i realtid
  • Utnyttja FHIR och andra API:er för att göra insikter tillgängliga i appar för patienter, partner och beslutsfattare för att optimera beslutsfattandet och informera om åtgärder
  • Genomföra föranalytiska, analytiska och postanalytiska faser av laboratoriebearbetningen.
  • Samla in IoT-sensordata och skicka den asynkront till molnet för analys.
  • Samla in data från "smarta" elmätare och analysera dem i realtid för att övervaka och hantera produktion och efterfrågan.
  • Analysera realtidssignaler från verkstadsgolvet så att tillverkarna kan förbättra kvaliteten och effektiviteten, reagera snabbare på händelser samt förutse och undvika problem innan de uppstår.

En insikt utan handling är av ringa värde. Gör din organisation smartare genom att effektivt analysera data för att leverera användbara insikter till de personer som behöver dem, på det sätt de behöver dem, när de behöver dem.