Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Analyser och maskininlärning inom hälsovården

Att uppfylla löftet

The Economist

Hälso- och sjukvårdsbranschen utsätts för ett allt högre krav på att säkerställa ett stadigt flöde av högkvalitativ och användbar data. Konsekvenserna av att förbise detta krav är skadliga: en dålig datagrund leder till meningslösa och missvisande resultat.

Det har skett en ökning av visualisering av data för att göra medborgarna mer datakunniga och få allmänheten att se den större bilden. Den datadrivna vårdkultur som pandemin gett bränsle åt kommer utan tvekan att överleva den.

Vikten av att få fram fakta och siffror och göra dem lättförståeliga för alla kommer att bli väldigt betydelsefullt. För att genomföra detta krävs det att rätt infrastruktur finns på plats och inte att bara investera i tekniken.

I det här webbseminariet kommer vi att besvara några viktiga frågor:

  • Vilka hinder finns det för att få interoperabel data av hög kvalitet som kan skalas och användas för analys?
  • Hur kan visualisering användas för att förbättra datakunskapen globalt?
  • Hur medvetna är vi om kopplingen mellan datakällor och bias? Hur påverkar detta vår förståelse av sociala bestämmande faktorer för hälsa?
  • Hur kan vi utnyttja maskininlärning för att effektivisera hälsovården och frigöra resurser för vård?

Ytterligare resurser

ANALYTIKERRAPPORT
AI inom hälso- och sjukvården: i tidigt skede med en stadig utveckling mot mognad

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.