Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Grand Hôpital de Charleroi: Achter de schermen van een uniek EPD

Grand Hôpital de Charleroi: Achter de schermen van een uniek EPD

https://www.intersystems.com/isc-resources/wp-content/uploads/sites/24/Grand_Hopital_de_Charleroi_Achter_de_schermen_van_een_uniek_EPD-218x300.jpg

Ziekenhuis optimaliseert IT-procedures voor ingebruikname nieuwe site in 2024

DOOR BRIGITTE DOUCET

Als een patiënt zijn gezondheid aan een ziekenhuis toevertrouwt, is hij of zij zich doorgaans niet bewust van het netwerk van gegevensverwerkingen en computeropvolging dat bij zo’n ziekenhuisbezoek komt kijken. Al jaren zijn ziekenhuizen in een race verwikkeld om IT-procedures te stroomlijnen en optimaliseren. Het Grand Hôpital de Charleroi is daar één van. Zij zetten in op digitale medische dossiers en willen in 2024 dan ook het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in gebruik nemen.

In 2008, na de fusie van verschillende hospitalen, werd het herontwerp van de IT- en managementoplossingen in GHdC, een vereiste die een indrukwekkende inspanning vroeg. In 2018 begon het Grand Hôpital de Charleroi aan het laatste deel van een belangrijk en lang proces van verandering: nationalisatie en standaardisatie van het zorgmanagement. GHdC koos voor de implementatie van een uniek EPD. Vandaag heeft de evolutie naar een unieke EPD-oplossing een deadline: 2024. Het GHdC bouwt momenteel namelijk een nieuwe supersite aan de ring rond Charleroi (beter bekend als ‘Les Viviers’) die dan in gebruik genomen kan worden, tegelijk met het EPD.

Van lappendeken naar uniformiteit

Na een zware taak van harmonisatie en rationalisatie, zowel wat IT als het beheer van patiëntgegevens betreft, werd voor de EPD-keuze vertrouwd op het product ‘Xcare’ (nu ‘Xperthis Care’). Achter de schermen staat InterSystems mee aan het roer van dit product, meer bepaald in de Caché-database en de HealthConnect- communicatielaag, een geïntegreerd onderdeel van de HealthShare productfamilie. Xcare verzekert de continuïteit ten opzichte van het verleden en is ook budgettair aantrekkelijk “Xcare beloofde ons een betaalbare totale kost die door de instelling zelf kon gedragen worden”, zegt Pierre Jacmin, IT-directeur bij het GHdC.

De keuze voor één EPD maakt een einde aan een smörgasbord van IT- oplossingen in het ziekenhuis. Die verschilden namelijk per vakgebied, specialisatie, of soms zelfs per arts nadat er tien jaar eerder een resem aan fusies plaatsvond. Pierre Jacmin (GHdC): “We willen alles zoveel mogelijk op mekaar afstemmen. Elke discipline heeft zijn eigen specifieke kenmerken en in het verleden was er bijna één typeformulier per gebruiker. Dan kon beter, vonden wij. Nu hebben we tenminste al het niveau bereikt waar er slechts één formulier per dienst is.”

Verscheidenheid aan databases

De vereenvoudiging en harmonisatie werd in 2018 afgerond, maar achter de schermen was er nog steeds een grote verscheidenheid aan databases: van eenvoudige Excelbestanden tot Oracle, maar ook MS Access, Postgres (de voorkeur van de H+ Xperthis-oplossing) en databases gekoppeld aan AS/400. Al deze systemen (servers, applicaties, databases) moeten constant informatie uitwisselen van medische- en verpleegkundige dossiers,  resultatenservers, geautomatiseerde medicijnvoorschriften, spoeddossiers, paramedische dossiers …

Zo bedraagt het jaarlijkse volume aan berichten voor geautomatiseerde medicijnvoorschriften bijvoorbeeld al meer dan anderhalf miljoen. Migreren naar het unieke Xcare EPD heeft verschillende voordelen voor het ziekenhuis, met als grootste pluspunt een gestructureerd herstel van een groot deel van de bestaande database. Bij Xperthis werd weloverwogen de keuze gemaakt, voor Caché van InterSystems. Pierre Jacmin (GHdC): “Caché een database die gekozen wordt door veel ziekenhuizen internationaal vanwege betrouwbaarheid. Op langere termijn kan dit dan ook interessant zijn voor onderzoeksdoeleinden en uitwisselbaarheid”.

Een uitdagende migratieoefening

De migratie van alle data werd gestructureerd volgens het principe van opeenvolgende omschakelingen van medische centra. GHdC koos voor een coherente bedrijfsbenadering en hield daarbij rekening met het werkvolume van de verschillende teams (met het oog op configuratie en training voor gebruik van de tools). Zo werden er in totaal dertien medische centra voor alle verschillende ziekenhuislocaties vastgelegd. Cardiologie en vaatchirurgie werden zo bijvoorbeeld in dezelfde groep ondergebracht.

 

RELATED TOPICS

Andere Succesverhalen Die Je Misschien Leuk Vindt

Health Data Aggregation
Jonda Health makes diverse and non-standardized healthcare data more accessible and usable by patients, clinicians, and labs
UK NHS
Integrate disparate hospital trusts to achieve a comprehensive electronic health record using InterSystems HealthShare® Health Connect Cloud™
Healthcare Laboratory
A nine-month migration to InterSystems IRIS for Health with a 30% performance boost, and new capabilities to enhance Pardini’s market leading position
Healthcare Providers
Surprisingly, the top three indicators of life expectancy in the U.S. for a given population are per capita nursing home residency, mental health challenges, and prevalence of tooth loss¹. The income level, access to care, stress, and other social factors behind these indicators have a greater impact on health than genetics or access to healthcare services². However, historically, social determinants of health have not received enough attention in clinical care.
Integration Across the Delivery Network (IDN)
The developers at this large U.S. integrated delivery network (IDN) have no patience for integration engines that mindlessly do one job and one job only. Since replacing an old engine with InterSystems integration technology over a decade ago, the IDN has seen InterSystems solutions solve multiple problems to power growth, save employee time, and reduce costs. In one project alone, InterSystems saved them $100,000. Other examples of benefits delivered using InterSystems integration technology include:
As healthcare payers and providers use different information systems, patients can get caught in the middle and forced to bridge the gap with cumbersome processes.
Personalized Digital Nurse
Older adults overwhelmingly say they prefer to remain in their homes even as they face increasingly complex healthcare needs. And with good reason. They can retain their independence, remain socially engaged with their communities and, overall, have a higher quality of life, which contributes to improved physical health.
Harris Associates
InterSystems TotalView For Asset Management delivers the insights needed to improve portfolio returns, boost client engagement, reduce risk, and improve operational efficiencies.
Healthfirst
In the greater New York City area, Healthfirst, a not-for-profit, hospital-sponsored health plan and pioneer in value-based care, recognized the need for collaborative data exchange with providers for quality and improved member outcomes.
Unifying Fragmented Systems
VNF was able to unify seven different information systems while providing agility and responsiveness.