Skip to content
Search all InterSystems websites to find anything about our product, search our documentation, and more. Enter a query in the search input above, and results will be displayed as you type.

Grand Hôpital de Charleroi: Achter de schermen van een uniek EPD

Grand Hôpital de Charleroi: Achter de schermen van een uniek EPD

https://www.intersystems.com/isc-resources/wp-content/uploads/sites/24/Grand_Hopital_de_Charleroi_Achter_de_schermen_van_een_uniek_EPD-218x300.jpg

Ziekenhuis optimaliseert IT-procedures voor ingebruikname nieuwe site in 2024

DOOR BRIGITTE DOUCET

Als een patiënt zijn gezondheid aan een ziekenhuis toevertrouwt, is hij of zij zich doorgaans niet bewust van het netwerk van gegevensverwerkingen en computeropvolging dat bij zo’n ziekenhuisbezoek komt kijken. Al jaren zijn ziekenhuizen in een race verwikkeld om IT-procedures te stroomlijnen en optimaliseren. Het Grand Hôpital de Charleroi is daar één van. Zij zetten in op digitale medische dossiers en willen in 2024 dan ook het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in gebruik nemen.

In 2008, na de fusie van verschillende hospitalen, werd het herontwerp van de IT- en managementoplossingen in GHdC, een vereiste die een indrukwekkende inspanning vroeg. In 2018 begon het Grand Hôpital de Charleroi aan het laatste deel van een belangrijk en lang proces van verandering: nationalisatie en standaardisatie van het zorgmanagement. GHdC koos voor de implementatie van een uniek EPD. Vandaag heeft de evolutie naar een unieke EPD-oplossing een deadline: 2024. Het GHdC bouwt momenteel namelijk een nieuwe supersite aan de ring rond Charleroi (beter bekend als ‘Les Viviers’) die dan in gebruik genomen kan worden, tegelijk met het EPD.

Van lappendeken naar uniformiteit

Na een zware taak van harmonisatie en rationalisatie, zowel wat IT als het beheer van patiëntgegevens betreft, werd voor de EPD-keuze vertrouwd op het product ‘Xcare’ (nu ‘Xperthis Care’). Achter de schermen staat InterSystems mee aan het roer van dit product, meer bepaald in de Caché-database en de HealthConnect- communicatielaag, een geïntegreerd onderdeel van de HealthShare productfamilie. Xcare verzekert de continuïteit ten opzichte van het verleden en is ook budgettair aantrekkelijk “Xcare beloofde ons een betaalbare totale kost die door de instelling zelf kon gedragen worden”, zegt Pierre Jacmin, IT-directeur bij het GHdC.

De keuze voor één EPD maakt een einde aan een smörgasbord van IT- oplossingen in het ziekenhuis. Die verschilden namelijk per vakgebied, specialisatie, of soms zelfs per arts nadat er tien jaar eerder een resem aan fusies plaatsvond. Pierre Jacmin (GHdC): “We willen alles zoveel mogelijk op mekaar afstemmen. Elke discipline heeft zijn eigen specifieke kenmerken en in het verleden was er bijna één typeformulier per gebruiker. Dan kon beter, vonden wij. Nu hebben we tenminste al het niveau bereikt waar er slechts één formulier per dienst is.”

Verscheidenheid aan databases

De vereenvoudiging en harmonisatie werd in 2018 afgerond, maar achter de schermen was er nog steeds een grote verscheidenheid aan databases: van eenvoudige Excelbestanden tot Oracle, maar ook MS Access, Postgres (de voorkeur van de H+ Xperthis-oplossing) en databases gekoppeld aan AS/400. Al deze systemen (servers, applicaties, databases) moeten constant informatie uitwisselen van medische- en verpleegkundige dossiers,  resultatenservers, geautomatiseerde medicijnvoorschriften, spoeddossiers, paramedische dossiers …

Zo bedraagt het jaarlijkse volume aan berichten voor geautomatiseerde medicijnvoorschriften bijvoorbeeld al meer dan anderhalf miljoen. Migreren naar het unieke Xcare EPD heeft verschillende voordelen voor het ziekenhuis, met als grootste pluspunt een gestructureerd herstel van een groot deel van de bestaande database. Bij Xperthis werd weloverwogen de keuze gemaakt, voor Caché van InterSystems. Pierre Jacmin (GHdC): “Caché een database die gekozen wordt door veel ziekenhuizen internationaal vanwege betrouwbaarheid. Op langere termijn kan dit dan ook interessant zijn voor onderzoeksdoeleinden en uitwisselbaarheid”.

Een uitdagende migratieoefening

De migratie van alle data werd gestructureerd volgens het principe van opeenvolgende omschakelingen van medische centra. GHdC koos voor een coherente bedrijfsbenadering en hield daarbij rekening met het werkvolume van de verschillende teams (met het oog op configuratie en training voor gebruik van de tools). Zo werden er in totaal dertien medische centra voor alle verschillende ziekenhuislocaties vastgelegd. Cardiologie en vaatchirurgie werden zo bijvoorbeeld in dezelfde groep ondergebracht.

 

RELATED TOPICS

Andere Succesverhalen Die Je Misschien Leuk Vindt

Information exchange between VNF and its partners and stakeholders is now supported by a InterSystems IRIS - a single platform, which simplifies database maintenance, security, and reliability.
The Rhodes Group HCV algorithm and communications using InterSystems HealthShare helps New Mexico managed care organizations avoid millions of dollars in penalties for missing HCV treatment targets
A private hospital group in the Middle East is bringing the hospital to patients at home. The care team uses in-home devices to monitor patients and a phone app to deliver device and patient-generated data to its EMR. The physicians and nurses making virtual house calls have all the information they need, using familiar software, for optimal, personalized care.
The partnership between InterSystems and eConsult, the leading mobile consultation platform in the UK’s National Health Service (NHS), is improving the delivery and efficiency of primary, emergency, and outpatient care.
eConsult is improving the delivery and efficiency of primary, emergency, and outpatient care at the UK NHS with InterSystems IRIS for Health.
Belgium Public Social Welfare Services
A Digital Healthcare Transformation with InterSystems IRIS for Health in Belgium
New York City's health agency enlisted Healthix, a longtime InterSystems HealthShare® partner, to collaborate on several other projects designed to keep school children healthy.
Healthcare organizations are moving quickly to satisfy new interoperability rules from CMS and ONC. For some, the regulatory requirements serve as a springboard to exceed expectations, creating data-driven experiences for members.
De Chief Medical Officer van een grote zorgverzekeraar aan de westkust van de VS wilde volledig inzicht hebben in wie er op een bepaald moment in het ziekenhuis lag. Gezien de reeds bestaande samenwerking met InterSystems en de uitwisseling van gezondheidsinformatie kon de Director of Corporate Data & Analytics zelfverzekerd antwoorden dat dat mogelijk was. Ook op de vraag van de CMO of dat binnen een half jaar zou kunnen, antwoordde hij bevestigend.
Real-Time mogelijkheden, geavanceerde analyses en schaalbaarheid