Skip to content
Search all InterSystems websites to find anything about our product, search our documentation, and more. Enter a query in the search input above, and results will be displayed as you type.

3M™ 360 Encompass™ System: baanbrekende applicatie behandelt complexe terugbetalingsuitdagingen in de gezondheidszorg

https://www.intersystems.com/wp-content/uploads/assets/3M_Logo_45pt_95x64-751ee0726d5521d010e7e613a5eabf0c.gif

Hoezo, gezondheidszorg is complex? Je gaat naar de dokter en dat is het. Maar achter die doordeweekse afspraak en ontmoeting tussen twee mensen schuilt een complex raderwerk. Elk aspect van de ontmoeting moet gedocumenteerd worden. Elke diagnose en procedure hebben een code, voor de terugbetaling en andere doeleinden. Aangezien binnenkort een nieuwe, veel gedetailleerdere coderingsnorm (ICD-10) vereist is, focussen de Gezondheidsinformatiesystemen van 3M zich op de complexiteit door de integratie van verschillende coderingen de verbetering van medische documentatie en procedures voor de monitoring van procedures op één enkel platform aan de hand van InterSystems Ensemble.

https://www.intersystems.com/wp-content/uploads/assets/stock-p10.jpg

Het resultaat daarvan, het 3M 360 Encompass System, biedt meer automatisering van procedures, vereenvoudigt het gebruik van ICD-10, en vermindert de inefficiëntie van meervoudige codering en van documentenprocedures en de meerkosten van niet-geconnecteerde systemen.

“Met het 3M 360 Encompass System boosten we onze productiviteit aanzienlijk, zowel voor de codering van interne als die van externe patiënten – het resultaat van grondige integratie, geavanceerde natuurlijke taalverwerkingstechnologie en een grotere efficiëntie van de workflow,” zegt Michael Bee, Business Director van 3M 360 Encompass. “Door Ensemble kwam er meer tijd vrij om te innoveren. Dankzij de krachtige integratie-engine besteden we minder tijd aan het oplossen van problemen en meer tijd aan het verbeteren van producten.”

Andere Succesverhalen Die Je Misschien Leuk Vindt

A private hospital group in the Middle East is bringing the hospital to patients at home. The care team uses in-home devices to monitor patients and a phone app to deliver device and patient-generated data to its EMR. The physicians and nurses making virtual house calls have all the information they need, using familiar software, for optimal, personalized care.
The partnership between InterSystems and eConsult, the leading mobile consultation platform in the UK’s National Health Service (NHS), is improving the delivery and efficiency of primary, emergency, and outpatient care.
eConsult is improving the delivery and efficiency of primary, emergency, and outpatient care at the UK NHS with InterSystems IRIS for Health.
Belgium Public Social Welfare Services
A Digital Healthcare Transformation with InterSystems IRIS for Health in Belgium
New York City's health agency enlisted Healthix, a longtime InterSystems HealthShare® partner, to collaborate on several other projects designed to keep school children healthy.
Healthcare organizations are moving quickly to satisfy new interoperability rules from CMS and ONC. For some, the regulatory requirements serve as a springboard to exceed expectations, creating data-driven experiences for members.
De Chief Medical Officer van een grote zorgverzekeraar aan de westkust van de VS wilde volledig inzicht hebben in wie er op een bepaald moment in het ziekenhuis lag. Gezien de reeds bestaande samenwerking met InterSystems en de uitwisseling van gezondheidsinformatie kon de Director of Corporate Data & Analytics zelfverzekerd antwoorden dat dat mogelijk was. Ook op de vraag van de CMO of dat binnen een half jaar zou kunnen, antwoordde hij bevestigend.
Real-Time mogelijkheden, geavanceerde analyses en schaalbaarheid
Organizations recognize the importance of an optimized supply chain to business success, but data and application silos, complex partner ecosystems, and periodic market disruptions make it challenging to achieve in practice.
Matching inpatient and outpatient records with HealthShare Patient Index enabled a single view of patient data, joint ventures with other healthcare organizations, and better information flow.