Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Financiële instellingen benutten data steeds slimmer

Celent

colorful points of light representing smart data fabric

Financiële instellingen omarmen smart data fabric-benaderingen om bedrijfsbrede data beter te benutten voor geavanceerde inzichten

Samenvatting

Line of business-medewerkers (LOB) en technologiehoofden bij financiële instellingen (FI's) voor de groothandel hebben verschillende invalshoeken bij het realiseren van bedrijfsresultaten en het behalen van concurrentievoordeel, maar allebei baseren ze zich op data. Terwijl FI's zich ontwikkelden van proces- naar platformgestuurde organisaties, is de klemtoon komen te liggen op de klantervaring. Deze verschuiving vereist een beheersing en gebruik van data op ondernemingsniveau om inzichten te genereren. Toonaangevende financiële instellingen kiezen daarom voor enterprise data fabrics, de nieuwste evolutie op het gebied van datamanagement.

Hoewel de opwinding over advanced analytics, datawetenschap en artificial intelligence (AI) voelbaar is, is data nog lang niet altijd toegankelijk waar en wanneer dat nodig is. Veel FI's beschikken over een brede mix van datatypes en -systemen en hebben een geschiedenis van onsamenhangende bedrijfsuitbreidingen, wat leidt tot datasilo's op allerlei verschillende platforms die zijn afgestemd op zeer verschillende use cases.

Op de kapitaalmarkten en in het bankwezen, bijvoorbeeld, is een heroverweging van de benadering van datamanagement en analytics noodzakelijk vanwege trends zoals de verschuiving naar cross-asset trading bij zowel vermogensbeheerders (koopzijde) als banken/makelaars (verkoopzijde), de eis om een 360-gradenbeeld van de klant te creëren, de voortdurende druk van toezichthouders en de wens om de architectuur te vereenvoudigen. Een belangrijke vraag voor FI's is of de afweging tussen kosten en prestaties bij het ontwerpen van data-infrastructuren — wat vraagt om verschillende oplossingen per use case — op dit moment nog overeind blijft.

Met andere woorden: is het nog steeds nodig om voor elke use case een ander datamanagementplatform of een andere gecentraliseerde dataopslagplaats te hebben? Wat als één datamanagementplatform zou kunnen voorzien in de datamanagement- en analyticsbehoeften van een organisatie, ongeacht de eindgebruiker? Welke innovaties worden mogelijk als zakelijke gebruikers vrijer toegang krijgen tot data en datatools? Uit onderzoek van Celent blijkt dat toonaangevende FI's op de kapitaalmarkt data fabric-benaderingen verkennen om deze vragen te beantwoorden.

In dit onderzoeksrapport geven we een overzicht van data fabric-benaderingen die FI's in staat stellen om slimmere data enablement, 'information fluidity' en een vereenvoudigde data-architectuur te bereiken. Ook bespreken we hoe toonaangevende financiële instellingen hun organisatie voorbereiden op een succesvol gebruik van high-fidelity data en coherente samenwerking binnen de gehele organisatie door smart data fabric-benaderingen te omarmen.

GERELATEERDE ONDERWERPEN

Andere Bronnen Die Je Misschien Leuk Vindt