healthshare

Eén bron voor patiëntprofielen en demografische gegevens

Eén patiënt, één uniform medisch dossier

HealthShare Patient Index
HealthShare Patient Index

Eén patiënt, één dossier; het lijkt een onrealistisch ideaal. Patiënten zijn mobiel en ontvangen niet zelden zorg van verschillende organisaties onder verschillende omstandigheden. Daarnaast maken zorgorganisaties gebruik van verschillende systemen voor elektronische medische dossiers (EMR), en ook de identificatie van patiënten gebeurt op verschillende manieren. Wanneer zorginstellingen samen gaan werken of fuseren, bemoeilijken de verschillen tussen identificatiemethoden en informatiesystemen het proces van het samenvoegen van gegevens. Dubbele of verkeerde verslagleggingen, een administratieve fout; ze zijn aan de orde van de dag, maar helaas niet zonder gevolgen voor organisatie en patiënt.

De HealthShare Patient Index van InterSystems is een zakelijk product voor een centraal patiëntbestand (Enterprise Master Patient Index; EMPI) dat een geautomatiseerde en gemakkelijk geïntegreerde oplossing biedt voor het creëren van een “unieke bron van waarheid” voor de identiteit van patiënten en de demografische informatie. De Patient Index is vooraf zo geconfigureerd dat hij samen kan werken met de HealthShare Information Exchange van InterSystems, zodat patiëntgegevens uit meerdere bronnen versneld kunnen worden samengevoegd tot één enkel, nauwkeurige, uniform zorgbestand.

De mogelijkheden met Patient Index zijn onder andere:

  • Automatisch grote volumes aan bestanden koppelen volgens jullie eigen standaarden om een uniform zorgoverzicht binnen een zorginstelling te creëren, in een gezondheidsinformatienetwerk, of ingebed in een andere oplossing.
  • Het in real time herkennen van de aanmaak van dubbele bestanden, en het initiëren van corrigerende acties.

Veiligheid en nauwkeurigheid toevoegen aan gedeelde gezondheidsinformatie

Een verfijnd en geavanceerd matchingsmechanisme staat centraal in Patient Index. Deze set software-algoritmen en -services biedt matching van bestanden en geautomatiseerde afstemmingstools om de algoritmen aan te passen op basis van je dataset.

Belangrijkste kenmerken

Kwaliteitsbeoordeling van gegevens
De kwaliteitsbeoordeling van gegevens (data quality framework; DQF) is een analysehulpprogramma dat het creëren van de EMPI sneller en nauwkeuriger maakt en de EMPI gemakkelijker te onderhouden. Met DQF kun je de zuiverheid van de gegevens bepalen die afkomstig zijn uit bronsystemen. Aan de hand van deze kennis kun je vervolgens samenwerken met bronsysteemmanagers om de gegevenskwaliteit te verbeteren of routines in te stellen om de gegevens te zuiveren voordat deze in je EMPI terechtkomen. De DQF bevat dashboards die trends in de gegevensbron door de tijd heen weergeven, samen met andere informatie, waardoor het gemakkelijker wordt om potentiële problemen vroegtijdig te ondervangen, en te voorkomen dat slechte gegevens in je EMPI terechtkomen.

Importeren batches
Het hulpprogramma om batches te importeren wordt gebruikt om patiëntgegevens bulksgewijs in te voeren in het systeem. Dit kan handig zijn wanneer je een nieuwe gegevensbron binnenhaalt of wanneer je een gegevensbron van een bestaand systeem migreert. De Batch-import biedt API’s om demografische gegevens in Patient Index op te nemen en gegevens uit het patiëntregister te exporteren.

Overzichts-viewer voor het gehele bestand
Om handmatige beoordeling en validatie mogelijk te maken, kun je met de overzichts-viewer op een enkel scherm de identiteit en demografische gegevens van patiënten van alle bronbestanden efficiënt vergelijken en valideren.

Samengesteld bestand
Patient Index bepaalt automatisch welke bestanden naar dezelfde persoon verwijzen en creëert één samengesteld demografisch bestand voor elke patiënt. Als er kleine verschillen zijn tussen gegevensbronnen, gebruikt het systeem configureerbare regels om de meest betrouwbare bron te kiezen. Gegevens die niet synchroon of verouderd zijn, kunnen door het systeem worden gemarkeerd voor handmatige beoordeling.

Integratie werkstroom
Patient Index bevat eenvoudig te gebruiken en configureerbare werkstromen om die gevallen te beheren waarbij handmatige interventie nodig is, en om andere systemen en faciliteiten automatisch op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen met betrekking tot de informatie van de patiënten.

Integriteit van de bestanden en evaluatie van de configuratie
Deze hulpprogramma’s komen van pas bij het garanderen van een optimale instelling en werking van je EMPI voordat je live gaat en tijdens het gebruik. De hulpprogramma’s worden uitgevoerd op het live-systeem en hebben geen service-onderbrekingen nodig om de systeemconfiguratie of problemen met de integriteit van de gegevens te diagnosticeren en te herstellen, als deze al bestaan.

Op standaarden gebaseerde API’s voor connectiviteit
De ingebouwde, veilige en robuuste ondersteuning van standaarden, waaronder HL7® FHIR®, HL7 V2, IHE (PIX, PDQ, PDQm, XCPD) en Web Services, stelt je in staat om Patient Index van jouw bedrijf eenvoudig te integreren met de andere applicaties.

Op maat gemaakte regels
Met een ingebouwde regelsoftware kun je site-specifieke logica creëren en implementeren, zoals matching op maat voor patiënten en waarschuwingen.

Controle en beveiliging
Een veilige, op functies gebaseerde portaal beheert de toegang tot de gegevens en hulpprogramma’s. Alle updates van bestanden worden gecontroleerd, net als alle beslissingen om patiëntendossiers te koppelen of ontkoppelen.

Meer dan een service

Patient Index maakt deel uit van het pakket van gekoppelde gezondheidsoplossingen van HealthShare en kan worden geleverd als een managed service. Je kunt Patient Index combineren met InterSystems HealthShare Information Exchange, InterSystems HealthShare Health Insight of InterSystems HealthShare Personal Community om je digitale transformatiestrategie verder te verbeteren.

Klantenservice en educatie

Wanneer je voor Patient Index kiest, krijg je meer dan alleen technologie. Je krijgt ook de beschikking over de veelomvattende klantenondersteuning en uitgebreide educatiemogelijkheden van InterSystems. Voor educatiemateriaal over Patient Index kun je terecht op Learning.InterSystems.com. Meer informatie over Patient Index en alle producten vind je in de HealthShare-suite op InterSystems.com/HealthShare.

Zet de volgende stap

Vul dit formulier in en wij nemen contact met je op om je wensen te bespreken en te zien hoe InterSystems jouw organisatie kan helpen haar doelstellingen te bereiken.

Zet de volgende stap

  • Volgens AVG: Door op verzenden te klikken, geef je InterSystems toestemming om bovenstaande persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken, en aangevraagde content naar je op te sturen.

Wij delen je gegevens met niemand.
Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.