Search all InterSystems websites to find anything about our product, search our documentation, and more. Enter a query in the search input above, and results will be displayed as you type.

HealthShare Unified Care Record

Het allesomvattende longitudinale gezondheidsinformatieplatform van InterSystems

female doctor looking at tablet

InterSystems HealthShare Unified Care Record is een platform voor uitwisseling van gezondheidsinformatie voor zorgverleners, betalers, consumenten, sociale zorg- en welzijnsdiensten, onderzoekers en ontwikkelaars van oplossingen. Het biedt uitkomst bij gedecentraliseerde data door een gedeeld, allesomvattend en uniform zorgdossier te creëren.

HealthShare-data wordt samengevoegd, genormaliseerd en gededupliceerd, zodat alle data uit alle bronnen in één consistent formaat wordt opgeslagen om analyses, HL7 FHIR®-toepassingen (inclusief FHIR R4) en artificial intelligence voor kennisextractie mogelijk te maken.

Met Unified Care Record kun je:

  • business intelligence gebruiken om te bepalen welke populatiecohorten het grootste risico lopen;
  • beperkte middelen op een kosteneffectieve manier investeren;
  • data van nationale netwerken voor uitwisseling van zorgdata, zoals CommonWell en Carequality, verbinden en integreren;
  • het voor patiënten makkelijker maken om vergoedingsoverzichten te bekijken;
  • data uit meerdere bronnen samenvoegen om zorgmanagement en populatiegezondheidsinitiatieven te optimaliseren;
  • voldoen aan de vereisten van regel 9115-F van de CMS met een API voor patiënttoegang die is gebouwd op de implementatiegidsspecificaties CARIN en US Core.

Klinische viewer

De klinische viewer van HealthShare is toegankelijk vanaf zowel desktops als mobiele apparaten en biedt een longitudinale weergave van de data van een patiënt/lid. Zorgverleners, zorgmanagers, zorgcoördinatoren, casemanagers en andere leden van het team kunnen de klinische viewer gebruiken in aanvulling op het EMR om de informatie te krijgen die ze nodig hebben.

Download de factsheet

 

Related Product Information

okt. 29, 2020
doctor patient relationship
Innovation with HealthShare
Healthcare as we know it is changing. Rapidly. Because we’re putting massive amounts of data to work to connect patients and providers like never before.
nov. 23, 2021
Hospital Doctor With Digital Tablet Talks To Male Patient
Matching inpatient and outpatient records with HealthShare Patient Index enabled a single view of patient data, joint ventures with other healthcare organizations, and better information flow.
jun. 29, 2022
Healthcare New & Next - GS22
Global Summit Keynote
Panel discussion led by Jonathan Teich, MD, Director, HealthShare Product Management, InterSystems
jun. 29, 2022
Pulling out all the stop - GS2022
Global Summit Keynote
Presented by Don Woodlock, Head of Healthcare Solutions, InterSystems
jun. 09, 2022
4 people looking at a laptop
Integration of the FHIR standard is helping developers build the applications, tools, and technologies to facilitate collaborative care.
mei 25, 2022
Prior Authorization with FHIR HL7 Da Vinci
FHIR - HL7 Da Vinci
HL7’s Da Vinci project is using HL7 FHIR to better connect payers and providers and address prior authorization.
Unified Care Record
The Foundation for Collaborative Care, Innovation, and Transformation
mei 25, 2022
A graphic displaying the patient and the care plan at the center of the care team members and proxies
Care Community
Managing Care in Distributed Healthcare Systems
Provider Directory
A Single Source of Truth for Provider Demographic and Professional Relationship Information