Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Op FHIR gebaseerde oplossingen van InterSystems

 

Integratie van oude data

Craig Lee van InterSystems vertelt hoe HealthShare Health Connect krachtige, op FHIR gebaseerde datatransformaties biedt.

Om data in de zorg interoperabel te maken, moet data uit verschillende bronnen worden geïntegreerd via allerlei verschillende standaarden, formaten en technologieën. InterSystems IRIS for Health en InterSystems HealthShare Health Connect kunnen worden gebruikt om:

 • een brug te slaan tussen FHIR en oudere standaarden en documentformaten, zoals HL7v2, CDA en X12;
 • CDA-documenten om te zetten in FHIR-resources;
 • delen van HL7v2-berichten of CDA-documenten te versturen als FHIR-data;
 • nieuwe applicaties toegang te geven tot oude data door de data te transformeren naar FHIR-resources voor gebruik binnen 'value-based healthcare', kwaliteitsverbetering en onderzoek.

InterSystems IRIS for Health
InterSystems HealthShare Health Connect

Je eigen FHIR-oplossingen bouwen

InterSystems IRIS for Health biedt verschillende programmeertalen en de bouwstenen die nodig zijn om FHIR-toepassingen te ontwikkelen, waaronder:

 • Ondersteuning voor verschillende FHIR-versies, zoals R4 en STU3;
 • Een basis FHIR-serverimplementatie die een standaard FHIR RESTful API ondersteunt;
 • Een repository voor FHIR-resources die alle FHIR-resourcetypen ondersteunt;
 • FHIR-clientcomponenten voor het afhandelen van client-side acties;
 • Ondersteuning voor op FHIR gebaseerde IHE-profielen, waaronder PIXm (queries met betrekking tot de identiteit van de patiënt), PDQm (queries met betrekking tot de demografische gegevens van de patiënt) en MHD (voor het delen van gezondheidsdocumenten).

De FHIR-repository van InterSystems IRIS for Health biedt volledige lees-/schrijfmogelijkheden en kan FHIR-resources ontvangen of versturen via de FHIR RESTful API in JSON- of XML-formaat. Hierdoor kunnen applicaties die op de nieuwste technologieën zijn gebaseerd, FHIR-data – nieuwe data of data uit oude systemen – gebruiken voor patiëntenzorg, kwaliteitsverbetering, onderzoek en andere toepassingen.

InterSystems IRIS for Health

Applicaties ontwikkelen en aanvullende oplossingen bouwen rond zorgtechnologie

woman synching her smartwatch to her mobile phone

InterSystems IRIS for Health biedt een platform dat eenvoudig communiceert met alle versies van FHIR en een repository voor FHIR-resources om FHIR-data op te slaan. Het platform omvat geavanceerd gegevensbeheer, interoperabiliteit, verwerking van natuurlijke taal, analytics en gebruiksklare machine-learningtechnologie. Met InterSystems IRIS for Health kunnen zorgtechnologiebedrijven data uit apparatuur benaderen en die combineren met data uit de klinische praktijk en andere systemen om:

 • sneller complete oplossingen te ontwikkelen rond bestaande apparaten of behandelingen;
 • de tijd, inspanningen en kosten van het toezicht na het in de handel brengen van producten te verlagen en tegelijkertijd ongewenste klinische voorvallen te voorkomen;
 • nog een stap verder te gaan dan alleen toezicht door apparatuur te monitoren en snel in te grijpen als productverbeteringen nodig zijn;
 • uitkomststatistieken vast te leggen voor gebruik in 'value-based healthcare'-contracten.

InterSystems IRIS for Health
Innovators op het gebied van zorgtechnologie

fingers on a touch screen showing a line graph
Populatiegezondheid en -analyse met behulp van FHIR
InterSystems HealthShare aggregeert data uit meerdere elektronische patiëntendossiers en andere soorten systemen, zelfs systemen waarin data alleen beschikbaar is via oude interfaces.

Via HealthShare kan alle data voor een individu worden getransformeerd en geaggregeerd als een FHIR-weergave, zodat applicaties die met FHIR zijn ontwikkeld die kunnen raadplegen, zoals SMART op FHIR-apps. Dankzij deze FHIR-datarepository kunnen applicaties op basis van de nieuwste technologie die data gebruiken voor patiëntenzorg, 'value-based healthcare', kwaliteitsverbetering, onderzoek en andere toepassingen.

Klinisch onderzoek

female lab worker

Toegang tot klinische data uit de praktijk is van essentieel belang voor een betere patiëntenwerving voor klinische onderzoeken, betere behandelingen en een beter toezicht na het in de handel brengen van producten. Toch zijn er maar weinig bedrijven die optimaal toegang hebben tot deze data en er gebruik van maken. Door de recente implementatie van de Amerikaanse 21st Century Cures Act moeten patiënten toegang hebben tot hun data via FHIR R4-applicaties. Hierdoor wordt het voor onderzoekers veel gemakkelijker om met toestemming van de patiënt toegang te krijgen tot diens data. FHIR kan bijdragen aan klinisch onderzoek door:

 • de uitvoering van protocollen te bewaken;
 • het voorinvullen van casereportformulieren mogelijk te maken;
 • door patiënten gerapporteerde uitkomsten te verzamelen;
 • bulkoverdracht van klinische data voor analyse mogelijk te maken.

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required

By submitting your business contact information to InterSystems through this form, you acknowledge and agree that InterSystems may process this information, for the purpose of fulfilling your submission, through a system hosted in the United States, but maintained consistent with any applicable data protection laws.** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.