Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

FHIR: oplossingen uit de praktijk

male doctor looking at his laptop

Voldoen aan VS-voorschriften inzake delen van patiëntengegevens

Regelgeving uitgevaardigd door de Amerikaanse Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) en het Office of the National Coordinator for Health Information Technology zal leiden tot een grotere uitwisseling van patiëntengegevens over gezondheidszorg tussen gezondheidsplannen die onder CMS vallen. Volgens de voorschriften moeten gezondheidsplannen hun leden tegen 1 januari 2021 toegang geven tot hun gezondheidszorggegevens in claimsystemen, EHR's en andere bronnen via toepassingen die gebruikmaken van de beveiligde FHIR Release 4 (R4) API. InterSystems IRIS for Health en HealthShare ondersteunen deze norm volledig.

Mobiele apparaten eenvoudig verbinden met gezondheidsdossiers

woman checking her smartwatch before her workout

On-demand toegang tot persoonlijke gezondheidsinformatie met behulp van mobiele telefoons, tablets en andere apparaten is nu mogelijk via op FHIR gebaseerde applicatieprogrammeringsinterfaces (API's). Als de zorginstelling bijvoorbeeld bij Apple is geregistreerd, kunnen gegevens uit het geïntegreerde zorginformatiesysteem TrakCarevan InterSystems worden bekeken in de Apple Health-app van de iPhone, samen met informatie die bij andere zorgorganisaties is verzameld. Informatie uit TrakCare omvat aandoeningen, allergieën, medicatie en labresultaten.

InterSystems producten maken gebruik van de API en Core Data Services zoals gespecificeerd door het HL7 FHIR Argonaut project voor het veilig delen van patiëntgebaseerde klinische dossiers met conforme gezondheidsinformatiesystemen en andere toepassingen.

Op waarde gebaseerde zorginitiatieven & FHIR

Gezondheidsplannen (a.k.a. "betalers") en aanbiedersorganisaties profiteren wanneer zij FHIR implementeren om de samenwerking en zorgcoördinatie te verbeteren.

Da Vinci HL7 FHIR

Het HL7 Da Vinci Project is een initiatief van meerdere organisaties dat gericht is op het verbeteren van gegevensuitwisseling in op waarde gebaseerde zorgarrangementen door gebruik te maken van HL7 FHIR. Het project werkt momenteel aan use-cases in 5 categorieën:

  • Kwaliteitsverbetering
  • Dekking/lastvermindering
  • Toegang leden
  • Procesverbetering
  • Uitwisseling van klinische gegevens

Toegang leden

In de categorie Member Access ondersteunt de InterSystems HealthShare Provider Directory software de Da Vinci Payer Data Exchange (PDeX) use case. PDeX maakt gebruik van FHIR voor gezondheidsplannen, waardoor kan worden voldaan aan de definitieve CMS Interoperability Rule die het delen van provider directory content via FHIR R4 API's vereist.

Kwaliteitsverbetering

Voor de categorie Kwaliteitsverbetering kunt u deze AHIP webinar bekijken om te leren wat er nodig is om de Da Vinci Data Exchange for Quality Measures (DEQM) use case te implementeren. U zult zien hoe FHIR het mogelijk maakt om gegevens te delen voor het meten van de prestaties van gezondheidsplannen, terwijl de last van de naleving voor leveranciers wordt verminderd.

Optimaliseer gegevensoverdracht voor zorgverleners

Interoperabiliteit op basis van FHIR kan organisaties in de zorgsector helpen processen te stroomlijnen en te automatiseren, waardoor waardevolle middelen vrijkomen om zich te concentreren op patiëntenzorg. Voorbeelden zijn:

  • Bijwerken van belangrijke patiënt-specifieke medische informatie in real-time
  • Eventmeldingen
  • Overgang van zorg
  • Medicatiebeheer

Updates in Real-Time

In het VK kunnen dankzij NHS Digital en FHIR API's belangrijke patiëntgegevens uit externe bronnen on-demand in het EMR van een ziekenhuis worden gebracht. Bij een medische noodsituatie of voorafgaand aan een operatie, bijvoorbeeld, kunnen artsen het medisch dossiersysteem van een huisarts raadplegen voor informatie over bijvoorbeeld medicatie en allergieën, en onmiddellijk de juiste velden invullen in het systeem van het ziekenhuis.

Eventmeldingen

Eveneens in het VK sturen FHIR-berichten en InterSystems-technologie meldingen van klinische gebeurtenissen door een netwerk van zorginformatiesystemen. Gebruikers, waaronder ouders, kunnen zich abonneren op een event management systeem en per patiënt meldingen ontvangen. Het eventmanagementsysteem ontvangt FHIR-berichten, slaat ze op, en werkt elke abonnee bij op basis van filtervoorkeuren. Voorbeelden van soorten gebeurtenissen zijn vaccinaties, mijlpalen in de ontwikkeling van kinderen, of routine-onderzoeken.

Overgang van zorg

Op FHIR gebaseerde berichtenuitwisseling maakt een soepele overgang van zorg mogelijk door de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners en tussen zorgfaciliteiten en organisaties. Bij het ontslaan van patiënten uit het ziekenhuis, de spoedeisende hulp, poliklinische afspraken of electieve chirurgie draagt deze tijdige informatie-uitwisseling bij tot een ononderbroken patiëntenzorg.

Door het gemak en de snelheid waarmee FHIR-toepassingen worden gecreëerd, en de beschikbaarheid van FHIR als een openbare API (Application Programming Interface), is het potentieel van FHIR voor de klinische zorg buitengewoon. Deze video bespreekt de basisprincipes van FHIR en de aspecten die de FHIR-standaard zijn potentieel geven voor de klinische zorg.

Medicatiebeheer

In tegenstelling tot het traditionele concept van medicatielijsten, introduceert FHIR een nieuwe architectuur voor medicatiebeheer. Een beperking van de huidige medicatielijsten is dat ze er allemaal hetzelfde uitzien, of het nu gaat om de lijst met medicijnen die een arts heeft voorgeschreven, de lijst met medicijnen die de apotheek heeft verstrekt, of de lijst met medicijnen die een patiënt zegt momenteel te gebruiken.

De medicatiemodule in FHIR omvat 9 verschillende FHIR Resources - zelfbeschrijvende eenheden van gestructureerde gegevens en verwijzingen naar andere bronnen of gegevensbronnen. Zij maken een veel zinvollere en nuttigere uitwisseling van medicatie-informatie tussen verschillende systemen mogelijk. De goedkeuring van de FHIR-norm heeft het potentieel om de risico's voor de veiligheid van de patiënt als gevolg van medicatiefouten - de meest voorkomende categorie van medische fouten - aan te pakken.

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required

By submitting your business contact information to InterSystems through this form, you acknowledge and agree that InterSystems may process this information, for the purpose of fulfilling your submission, through a system hosted in the United States, but maintained consistent with any applicable data protection laws.** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.