Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

Bara 20 % av cheferna inom hälso- och sjukvården litar fullt ut på sina data

En marknadsundersökningsrapport från Sage Growth Partners

Trots de framsteg som gjorts inom IT inom vården under det senaste decenniet fortsätter sjukhus och hälsosystem att kämpa med att samla in, normalisera, analysera och använda data för att fatta kliniska och affärsmässiga beslut i rätt tid. En nyligen genomförd undersökning visade att 85 % av organisationerna ansåg att prioriteringar för dataanalys var grundläggande för att uppnå bredare strategiska mål, men endast 20 % av de tillfrågade litar helt och hållet på de data som de förlitar sig på för att fatta beslut

. Denna nya rapport från Sage Growth Partners sammanfattar resultaten från en undersökning av chefer inom hälso- och sjukvården som identifierade de vanligaste utmaningarna för datahantering och analys och hur en smart datafabrik för hälso- och sjukvården kan bidra till att lösa dem. Bland de viktigaste resultaten fanns frågor om:

  • Integration och driftskompatibilitet
  • Dålig datakvalitet
  • Tillgång till data i hela företaget

Read the Report

By completing this form you agree to our Terms & Conditions, Privacy Statement and grant us consent to communicate with you.
* Required
Highlighted fields are required
* Required
Highlighted fields are required
By completing this form you agree to our Terms & Conditions, Privacy Statement and grant us consent to communicate with you.