Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.
Bygg dataintensiva, verksamhetskritiska applikationer
Klara. Färdiga. Koda.

InterSystems IRIS® är det snabbaste sättet att bygga dataintensiva och
verksamhetskritiska applikationer med resurser som inkluderar:

Förberedda exempel för att snabbt komma igång
Stöd för flera språk så att du inte behöver välja bara ett
Interoperabilitetsfunktioner som hjälper dig att dela och omvandla data


Börja koda nu