Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

HealthShare Health Insight

Analytisk kompanjon för HealthShare Unified Care Record

Doctor and patient in consultation at laptop

InterSystems HealthShare Health Insight är en analyslösning och ett komplement till vår programvara HealthShare Unified Care Record. Det ger insikter i realtid som kan användas i vården och djupgående retrospektiv analys för klinisk, affärsmässig och befolkningsrelaterad hälsostyrning.

HealthShare sammanställer kontinuerligt data från EMR-system, ersättningssystem, hälsoinformationsnätverk, social omsorg och andra källor för att hålla den enhetliga vårdjournalen uppdaterad. Health Insight skapar användbar intelligens från dessa data och levererar dem till dina befintliga arbetsflöden för klinik och vårdhantering. Med HealthShare och Health Insight kan du:

 • Analysera patientdata på befolkningsnivå med hjälp av en relationell datamodell
 • Identifiera patienter för vårdadministration, register och hälsostyrning i hela samhället
 • Skapa kliniska och affärsmässiga rapporter och instrumentpaneler
 • Uppmärksamma brister i vården med händelse- och tidsbaserade meddelanden till kliniker och vårdansvariga
 • Övervaka prestanda över tid för processförbättring och kvalitetsmätning

Viktiga funktioner i Health Insight är bland annat:

 • Datamodell för hälso- och sjukvården utformad för analys
 • Förvaltning av datakvalitet
 • Dynamisk intelligens för användbar insikt
 • Inbyggda instrumentpaneler och rapporteringsfunktioner
 • Ansluten till hela din analysarkitektur
 • Flexibla alternativ för distribution
 • Analysera och agera på aggregerade data med tillförsikt

Health Insight är en del av den omfattande HealthShare Analytics-lösningen och bidrar till din smarta datafabrik för hälso- och sjukvård med en kurerad datamodell på patientnivå och en regelmotor i realtid för att stödja avancerade kliniska meddelanden.

 


Ladda ner faktabladet

 

 

Related Product Information

okt. 29, 2020
doctor patient relationship
Innovation with HealthShare
Healthcare as we know it is changing. Rapidly. Because we’re putting massive amounts of data to work to connect patients and providers like never before.
nov. 23, 2021
Hospital Doctor With Digital Tablet Talks To Male Patient
Matching inpatient and outpatient records with HealthShare Patient Index enabled a single view of patient data, joint ventures with other healthcare organizations, and better information flow.
aug. 12, 2022
Woman doctor and woman patient
4 Considerations to Create a Better Provider Directory
4 Considerations to Create a Better Provider Directory
aug. 08, 2022
FedHealthIT Innovation Award Honors VA Health Information Exchange - Social Card
Based on InterSystems HealthShare®, the VDIF EP program is recognized for its impact on improving veteran care
juli 28, 2022
HIMSS22 Panel discussion thumbnail
Take Aways From HIMSS2022
How healthcare can harness data and the cloud to power innovation — for the benefit of organizations and patients alike.
juli 28, 2022
doctor with kid and mother
New York City's health agency enlisted Healthix, a longtime InterSystems HealthShare® partner, to collaborate on several other projects designed to keep school children healthy.
juli 28, 2022
group of doctors looking at laptop
Healthcare organizations are moving quickly to satisfy new interoperability rules from CMS and ONC. For some, the regulatory requirements serve as a springboard to exceed expectations, creating data-driven experiences for members.
juli 27, 2022
Doctor and Kid - High-5'ing
July 22, 2022
In this issue of HealthShare Connections - new release information, customer success stories from Healthix and MVP, recognition for the Best in KLAS 2022, upcoming events, and more.
juli 21, 2022
Woman doctor looking at ipad
Four InterSystems HealthShare Health Connect Customer Stories
Healthcare leaders turn to InterSystems HealthShare Health Connect® for bridging EMRs, for better care decisions at the bedside, for innovations in telehealth and remote care, for business growth, or for preparing for the future.
juli 20, 2022
Shot of a young medical practitioner using a digital tablet in a hospital
Healthcare Data Interoperability
At InterSystems, we understand the importance of connecting data. That is why whatever your interoperability needs, in the Cloud or On-Prem, InterSystems has you covered.

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.