Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta. Tuloksia ovat InterSystems.com lisäksi kehittäjäyhteisömme sisältö, tuotedokumentaatio ja koulutussivustot.

HealthShare Patient Index

HealthShare Patient Index on yksi, keskitetty tietolähde potilas- ja väestötiedoille.

Smiling,Doctor,In,Front,Of,A,Patient,On,A,Wheelchair

 

Huono potilasidentiteetin hallinta heikentää hoidon laatua, tulee kalliiksi ja altistaa organisaatiot oikeudenkäynneille. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että päällekkäiset tiedot aiheuttivat arviolta keskimäärin 1 200 dollarin kulut , kun ei oteta huomioon korjaamiseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia. Yhdysvalloissa HIPAA-tietosuojalainsäädäntöä rikkovat potilastietojen tietoturvaloukkaukset voivat johtaa miljoonien dollarien menetyksiin korvauksina, oikeudenkäyntikuluina ja rangaistuksina. Organisaatioille voidaan määrätä jopa 50 000 dollarin sakko rikkomuksesta, ja sovittelumaksut ovat olleet jopa 6,85 miljoonaa dollaria.

InterSystems HealthShare Patient Index on Enterprise Master Patient Index (EMPI) -ohjelmisto. Sen avulla voidaan luoda automaattisesti ja integroidusti ydintiedosto potilaiden tunniste- ja väestötiedoista siten, että käytössä on vain yksi, oikea tieto. Patient Index on valmiiksi ohjelmoitu toimimaan yhdessä InterSystems HealthShare Unified Care Record -potilastietojärjestelmän kanssa, mikä nopeuttaa monilähteisten potilastietojen yhdistämistä yhdeksi, tarkaksi ja yhtenäiseksi hoitokertomukseksi.

Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat muun muassa datan laadun hallinta, työnkulun integraatio, mukautetut säännöt, auditointi ja tietoturva. Patient Index auttaa koneoppimisen avulla eliminoimaan manuaalisen kirjaamisen aiheuttamat haasteet ja inhimilliset virheet, minkä ansiosta organisaatiot voivat tarjota tarkkaa ja laadukasta hoitoa.

Lataa esite

Related Product Information

lokak. 29, 2020
doctor patient relationship
Innovation with HealthShare
Healthcare as we know it is changing. Rapidly. Because we’re putting massive amounts of data to work to connect patients and providers like never before.
marrask. 23, 2021
Hospital Doctor With Digital Tablet Talks To Male Patient
Matching inpatient and outpatient records with HealthShare Patient Index enabled a single view of patient data, joint ventures with other healthcare organizations, and better information flow.
elok. 12, 2022
Woman doctor and woman patient
4 Considerations to Create a Better Provider Directory
4 Considerations to Create a Better Provider Directory
elok. 08, 2022
FedHealthIT Innovation Award Honors VA Health Information Exchange - Social Card
Based on InterSystems HealthShare®, the VDIF EP program is recognized for its impact on improving veteran care
heinäk. 29, 2022
Miksi FHIR on hyvä ja miltä sen tulevaisuus näyttää?
Terveysteknologiayrittäjä Mikael Rinnetmäki toimii terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta edistävän HL7 Finland ry:n FHIR-lähettiläänä. Hän on myös diabeteksen hoitoa helpottavan startup-yritys Sensotrendin perustaja.
heinäk. 29, 2022
Johannes Lyytikkä: Suomella on hyvät edellytykset ennakoivaan terveydenhuoltoon
Ennakoiva terveydenhuolto tarvitsee toteutuakseen dataa ja rekistereitä, mutta myös luottamusta ja digitaitoja. Kustannus Oy Duodecimin Integroidut palvelut -yksikön päätoimittaja ja lääketieteellinen johtaja Johannes Lyytikkä arvioi, että meillä Suomessa moni näistä edellytyksistä on hyvällä tolalla.
heinäk. 29, 2022
Janne Aaltonen: Ennakoiva terveydenhuolto edellyttää muutosta asenteissa ja toiminnassa
Uuden tietotekniikan käyttöönotto voi johtaa terveydenhuollon tehostumiseen, mutta se ei ole automaatio. Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja, anestesiologian erikoislääkäri ja MBA Janne Aaltonen tähdentää, että IT-järjestelmien hyödyt saadaan toiminnan muutoksen kautta.
heinäk. 29, 2022
Miila Päivärinne: Hyvinvointialueiden IT-ongelmiin on ratkaisu
Paras ratkaisu hyvinvointialueiden IT-ongelmiin ei välttämättä ole koko alueen kattava, yhtenäinen järjestelmä. InterSystemsin Suomen liiketoimintajohtajan Miila Päivärinteen mukaan ratkaisun avain on yhteistyömalli, jossa tieto tuodaan eri järjestelmistä kaikkien saataville. Tällöin järjestelmien suuri määrä ei ole ongelma.
heinäk. 29, 2022
Suomalainen terveysteknologiaosaaminen kiinnostaa maailmalla. Health Tech Finlandin toiminnanjohtaja Saara Hassisen mukaan vahvoilla ovat etenkin tutkimus ja kehitys.
Suomalaisen terveysteknologian tutkimus ja kehitys ovat voimissaan, mutta ratkaisujen käyttöönotto ja markkinoille pääsy kotimaassa takkuavat. Etenkin pienillä yrityksillä on vaikeuksia tuoda uusia sovelluksia nykyisten rinnalle.
heinäk. 29, 2022
Katkeamaton lääkehoito minimoi inhimilliset virheet
Katkeamattomassa lääkehoitoprosessissa hyödynnetään dataa ja digitaalisia työkaluja. Suurin haaste sen kehittämisessä on tiedon koostaminen monista eri lähteistä.

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required
** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.