Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta. Tuloksia ovat InterSystems.com lisäksi kehittäjäyhteisömme sisältö, tuotedokumentaatio ja koulutussivustot.

HealthShare Unified Care Record

InterSystemsin ratkaisu potilastietojen jakamiseen

female doctor looking at tablet

InterSystems HealthShare Unified Care Record on alusta, jonka avulla potilastietoja voi jakaa palveluntarjoajille, maksajille, kuluttajille, sosiaali- ja hyvinvointipalveluille, tutkijoille ja ratkaisujen kehittäjille. Sen avulla voitat hajautuneen tiedon haasteet ja luot jaetun, kattavan ja yhtenäisen hoitokertomuksen.

HealthShare-data on yhdistettyä ja normalisoitua ja sen päällekkäisyydet on poistettu. Kaikki tieto tallennetaan lähteestä riippumatta yhteen, yhtenäiseen muotoon, joka mahdollistaa analytiikkasovellusten, HL7 FHIR® -sovellusten (mukaan lukien FHIR R4) ja tekoälyn käytön sekä päätelmien tekemisen.

Unified Care Recordin avulla voit:

  • Tunnistaa väestöryhmät, joiden terveysriskit ovat suurimmat
  • Sijoittaa rajalliset resurssit kustannustehokkaasti
  • Käyttää dataa CommonWellin ja Carequalityn tyyppisistä terveystietojen vaihtoverkoista
  • Tuoda vakuutus- ja korvaustiedot helpommin potilaan ulottuville
  • Yhdistää useista eri lähteistä peräisin olevia tietoja hoidon suunnittelua ja väestötason terveyshankkeiden edistämistä varten


Clinical Viewer

Health Share Clinical Viewer - katselin kokoaa potilasta koskevat tiedot yhteen. Se on käytettävissä työpöytä- ja mobiililaitteilla. Lääkärit, hoitajat, hoitokoordinaattorit ja muut tiimin jäsenet voivat täydentää sähköisen potilastietojärjestelmän tietoja Clinical Viewerilla saadakseen kokonaiskuvan potilaan tilanteesta.

Lue lisää Clinical Viewerista

Related Product Information

Innovation with HealthShare
Healthcare as we know it is changing. Rapidly. Because we’re putting massive amounts of data to work to connect patients and providers like never before.
Matching inpatient and outpatient records with HealthShare Patient Index enabled a single view of patient data, joint ventures with other healthcare organizations, and better information flow.
Sage Growth Partners
This new Sage Growth Partners report summarizes findings from a survey of healthcare executives that identified their most common data management and analytics challenges and how a smart healthcare data fabric can help address them.
Sage Growth Partners
How much could a typical healthcare organization save by improving its data management? Healthcare organizations (HCOs) across the U.S. are making investments in analytics a top priority. But if the underlying data are bad, how can the insights be good?
Provider Data Management Solution
What happens when you have a bad digital experience with a business or provider? You usually don’t go back. Imagine the type of experience a first-time patient or member has when they visit your website. Usually, they want information, and most often they are looking for a physician or other provider of medical care. Are they able to find what they want? How easily? And are the results accurate and complete?
InterSystems HealthShare Unified Care Record, a leading health information exchange solution, solves critical, decentralized data challenges
Expert Panel Recomendations
As an emergency department nurse in the 1990s, Kimberly Strand and her colleagues knew little about their patients. Healthcare’s reliance on paper records meant it was all but impossible to acquire medical histories and allergies for people who showed up unconscious. The lack of data risked patient health and concerned clinicians.
The Rhodes Group HCV algorithm and communications using InterSystems HealthShare helps New Mexico managed care organizations avoid millions of dollars in penalties for missing HCV treatment targets
24.11.2022 - Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Häme on valinnut sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioalustakseen Suomessa laajasti käytössä olevan InterSystemsin HealthShare Health Connectin. Integraatiopalvelun toimittaa 2M-IT Oy. Integraatioalustan avulla hyvinvointialue varmistaa, että sote-tiedot liikkuvat eri järjestelmien välillä sujuvasti ja sote-uudistuksen vaatimat muutokset saadaan hoidettua hallitusti.

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required
** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.