Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta. Tuloksia ovat InterSystems.com lisäksi kehittäjäyhteisömme sisältö, tuotedokumentaatio ja koulutussivustot.

HealthShare Unified Care Record

InterSystemsin ratkaisu potilastietojen jakamiseen

female doctor looking at tablet

InterSystems HealthShare Unified Care Record on alusta, jonka avulla potilastietoja voi jakaa palveluntarjoajille, maksajille, kuluttajille, sosiaali- ja hyvinvointipalveluille, tutkijoille ja ratkaisujen kehittäjille. Sen avulla voitat hajautuneen tiedon haasteet ja luot jaetun, kattavan ja yhtenäisen hoitokertomuksen.

HealthShare-data on yhdistettyä ja normalisoitua ja sen päällekkäisyydet on poistettu. Kaikki tieto tallennetaan lähteestä riippumatta yhteen, yhtenäiseen muotoon, joka mahdollistaa analytiikkasovellusten, HL7 FHIR® -sovellusten (mukaan lukien FHIR R4) ja tekoälyn käytön sekä päätelmien tekemisen.

Unified Care Recordin avulla voit:

  • Tunnistaa väestöryhmät, joiden terveysriskit ovat suurimmat
  • Sijoittaa rajalliset resurssit kustannustehokkaasti
  • Käyttää dataa CommonWellin ja Carequalityn tyyppisistä terveystietojen vaihtoverkoista
  • Tuoda vakuutus- ja korvaustiedot helpommin potilaan ulottuville
  • Yhdistää useista eri lähteistä peräisin olevia tietoja hoidon suunnittelua ja väestötason terveyshankkeiden edistämistä varten


Clinical Viewer

Health Share Clinical Viewer - katselin kokoaa potilasta koskevat tiedot yhteen. Se on käytettävissä työpöytä- ja mobiililaitteilla. Lääkärit, hoitajat, hoitokoordinaattorit ja muut tiimin jäsenet voivat täydentää sähköisen potilastietojärjestelmän tietoja Clinical Viewerilla saadakseen kokonaiskuvan potilaan tilanteesta.

Lue lisää Clinical Viewerista

Related Product Information

Innovation with HealthShare
Healthcare as we know it is changing. Rapidly. Because we’re putting massive amounts of data to work to connect patients and providers like never before.
Matching inpatient and outpatient records with HealthShare Patient Index enabled a single view of patient data, joint ventures with other healthcare organizations, and better information flow.
Sote-uudistus ja toimintaansa käynnistävät hyvinvointialueet tarvitsevat toimintojen tueksi monipuolista integraatio-osaamista. Integraatioasiantuntijoiden tehtävänä on varmistaa, että terveystieto kulkee saumattomasti eri sovelluksien välillä. Saranen loi yhdessä InterSystemsin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE- palveluiden kanssa RekryKoulutuksen, jonka kautta valmistui tänä vuonna 12 kaivattua uutta integraatio-osaajaa.
A private hospital group in the Middle East is bringing the hospital to patients at home. The care team uses in-home devices to monitor patients and a phone app to deliver device and patient-generated data to its EMR. The physicians and nurses making virtual house calls have all the information they need, using familiar software, for optimal, personalized care.
An Economist Impact Webinar
Mental health experts and industry leaders to discuss the role of AI and digital technology in curbing the mental health crisis. How can patient-centric therapies be designed for better outcomes? How can regulators and educators contribute to digitising mental health care?
Osa 2: yhtenäisen sote-datan hyödyt
Blogisarjani ensimmäisessä osassa perehdyimme yhteen teknologian hyödyntämisen suurimmista esteistä hyvinvointialueilla eli datan hajanaisuuteen. Tässä kirjoituksessa paneudun kansainvälisen esimerkin kautta siihen, miten data saataisiin paremmin käyttöön hyvinvointialueilla. Pohdin lisäksi, kuinka tietojen parempi saatavuus varmistaa kansalaisten mutkattoman hoitoon pääsyn myös tulevaisuudessa.
The health and social care data of around 3.2 million citizens across the West Midlands has been integrated into a unified care record to improve care, making it safer and more effective.
InterSystems HealthShare Health Connect Cloud will be used to boost interoperability and integrate care across the region to help deliver on the NHS Long Term Plan
Real-time Health Information Transfer
Powered by InterSystems HealthShare and InterSystems IRIS for Health, poolprax has created an electronic patient record to streamline the treatment and care for patients with diabetes. The electronic transfer of data lets patients upload and access their blood glucose readings at any time, from anywhere. This also enables clinicians to access these measurements in real time to make informed decisions for better patient outcomes.

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required
** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.