Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta. Tuloksia ovat InterSystems.com lisäksi kehittäjäyhteisömme sisältö, tuotedokumentaatio ja koulutussivustot.

HealthShare Personal Community

Kattava, potilastietojärjestelmästä riippumaton potilasportaali

woman and man looking at laptop

InterSystems HealthShare Personal Community on useiden EMR-järjestelmien kanssa yhteensopiva potilasportaali, joka on keskeinen osa väestötasoista potilaiden sitouttamisen strategiaa. Tietolähteenä Personal Community käyttää InterSystems HealthShare Unified Care Record -järjestelmää, joka kokoaa useista potilastietojärjestelmistä, puettavista laitteista, korvaushakemuksista ja muista tietolähteistä saadut tiedot yhdeksi, yhtenäiseksi hoitokertomukseksi. Kyseessä on sama hoitokertomus, jota lääkärit käyttävät, mutta käyttöliittymä on suunniteltu potilaille.

Sitoutuneet ja aktivoituneet potilaat ovat tyytyväisempiä ja käyttävät vähemmän hoitoresursseja. Potilaat, jotka ovat perillä sairaudestaan ja hoitovaihtoehdoistaan, tekevät parempia päätöksiä hoidostaan. Kun potilaat tarkistavat potilasasiakirjat, hoidon turvallisuus ja asiakirjojen laatu paranevat.

Personal Communityn avulla potilaat ja heidän edustajansa voivat:

  • Tarkastella, ladata ja hallita potilastietoja
  • Ladata tietoja potilastietojen osaksi kotoa tai henkilökohtaisista lääkinnällisistä laitteista
  • Sopia tapaamisia
  • Täyttää lomakkeita
  • Vastaanottaa hälytyksiä ja ilmoituksia
  • Saada tietoa sairauksista ja terveellisistä elämäntavoista
  • Olla turvallisesti yhteydessä hoidon tarjoajien kanssa
  • Päästä ulkoisiin järjestelmiin tarkistamaan ja maksamaan laskuja
  • Päästä kirjautumisen jälkeen sisään kolmannen osapuolen SMART on FHIR -sovelluksiin

Lataa esite

Related Product Information

lokak. 29, 2020
doctor patient relationship
Innovation with HealthShare
Healthcare as we know it is changing. Rapidly. Because we’re putting massive amounts of data to work to connect patients and providers like never before.
marrask. 23, 2021
Hospital Doctor With Digital Tablet Talks To Male Patient
Matching inpatient and outpatient records with HealthShare Patient Index enabled a single view of patient data, joint ventures with other healthcare organizations, and better information flow.
elok. 12, 2022
Woman doctor and woman patient
4 Considerations to Create a Better Provider Directory
4 Considerations to Create a Better Provider Directory
elok. 08, 2022
FedHealthIT Innovation Award Honors VA Health Information Exchange - Social Card
Based on InterSystems HealthShare®, the VDIF EP program is recognized for its impact on improving veteran care
heinäk. 29, 2022
Miksi FHIR on hyvä ja miltä sen tulevaisuus näyttää?
Terveysteknologiayrittäjä Mikael Rinnetmäki toimii terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta edistävän HL7 Finland ry:n FHIR-lähettiläänä. Hän on myös diabeteksen hoitoa helpottavan startup-yritys Sensotrendin perustaja.
heinäk. 29, 2022
Johannes Lyytikkä: Suomella on hyvät edellytykset ennakoivaan terveydenhuoltoon
Ennakoiva terveydenhuolto tarvitsee toteutuakseen dataa ja rekistereitä, mutta myös luottamusta ja digitaitoja. Kustannus Oy Duodecimin Integroidut palvelut -yksikön päätoimittaja ja lääketieteellinen johtaja Johannes Lyytikkä arvioi, että meillä Suomessa moni näistä edellytyksistä on hyvällä tolalla.
heinäk. 29, 2022
Janne Aaltonen: Ennakoiva terveydenhuolto edellyttää muutosta asenteissa ja toiminnassa
Uuden tietotekniikan käyttöönotto voi johtaa terveydenhuollon tehostumiseen, mutta se ei ole automaatio. Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja, anestesiologian erikoislääkäri ja MBA Janne Aaltonen tähdentää, että IT-järjestelmien hyödyt saadaan toiminnan muutoksen kautta.
heinäk. 29, 2022
Miila Päivärinne: Hyvinvointialueiden IT-ongelmiin on ratkaisu
Paras ratkaisu hyvinvointialueiden IT-ongelmiin ei välttämättä ole koko alueen kattava, yhtenäinen järjestelmä. InterSystemsin Suomen liiketoimintajohtajan Miila Päivärinteen mukaan ratkaisun avain on yhteistyömalli, jossa tieto tuodaan eri järjestelmistä kaikkien saataville. Tällöin järjestelmien suuri määrä ei ole ongelma.
heinäk. 29, 2022
Suomalainen terveysteknologiaosaaminen kiinnostaa maailmalla. Health Tech Finlandin toiminnanjohtaja Saara Hassisen mukaan vahvoilla ovat etenkin tutkimus ja kehitys.
Suomalaisen terveysteknologian tutkimus ja kehitys ovat voimissaan, mutta ratkaisujen käyttöönotto ja markkinoille pääsy kotimaassa takkuavat. Etenkin pienillä yrityksillä on vaikeuksia tuoda uusia sovelluksia nykyisten rinnalle.
heinäk. 29, 2022
Katkeamaton lääkehoito minimoi inhimilliset virheet
Katkeamattomassa lääkehoitoprosessissa hyödynnetään dataa ja digitaalisia työkaluja. Suurin haaste sen kehittämisessä on tiedon koostaminen monista eri lähteistä.

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required
** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.