Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.

HealthShare Personal Community

Kattava, potilastietojärjestelmästä riippumaton potilasportaali

woman and man looking at laptop

InterSystems HealthShare Personal Community on useiden EMR-järjestelmien kanssa yhteensopiva potilasportaali, joka on keskeinen osa väestötasoista potilaiden sitouttamisen strategiaa. Tietolähteenä Personal Community käyttää InterSystems HealthShare Unified Care Record -järjestelmää, joka kokoaa useista potilastietojärjestelmistä, puettavista laitteista, korvaushakemuksista ja muista tietolähteistä saadut tiedot yhdeksi, yhtenäiseksi hoitokertomukseksi. Kyseessä on sama hoitokertomus, jota lääkärit käyttävät, mutta käyttöliittymä on suunniteltu potilaille.

Sitoutuneet ja aktivoituneet potilaat ovat tyytyväisempiä ja käyttävät vähemmän hoitoresursseja. Potilaat, jotka ovat perillä sairaudestaan ja hoitovaihtoehdoistaan, tekevät parempia päätöksiä hoidostaan. Kun potilaat tarkistavat potilasasiakirjat, hoidon turvallisuus ja asiakirjojen laatu paranevat.

Personal Communityn avulla potilaat ja heidän edustajansa voivat:

  • Tarkastella, ladata ja hallita potilastietoja
  • Ladata tietoja potilastietojen osaksi kotoa tai henkilökohtaisista lääkinnällisistä laitteista
  • Sopia tapaamisia
  • Täyttää lomakkeita
  • Vastaanottaa hälytyksiä ja ilmoituksia
  • Saada tietoa sairauksista ja terveellisistä elämäntavoista
  • Olla turvallisesti yhteydessä hoidon tarjoajien kanssa
  • Päästä ulkoisiin järjestelmiin tarkistamaan ja maksamaan laskuja
  • Päästä kirjautumisen jälkeen sisään kolmannen osapuolen SMART on FHIR -sovelluksiin

Lataa esite

Related Product Information

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required

By submitting your business contact information to InterSystems through this form, you acknowledge and agree that InterSystems may process this information, for the purpose of fulfilling your submission, through a system hosted in the United States, but maintained consistent with any applicable data protection laws.** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.